Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Ingrid Sealy wordt met ingang van 1 november 2023 diensthoofd van de Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO-SN). SSO-CN bestrijkt verschillende bedrijfsvoeringsonderdelen voor de RCN-organisatie zoals HR, financiën, inkoop, facilitaire zaken, communicatie en ICT.

sealySealy is sinds 2021 unitmanager bij Immigratie- en Naturalisatiedienst Caribisch Nederland (IND CN) op Bonaire en sinds 2023 tevens plaatsvervangend waarnemend Gezaghebber van Bonaire. Zij is opgegroeid op Bonaire, maar heeft in Nederland gestudeerd. De liefde bracht haar terug naar Bonaire waar ze de afgelopen 15 jaar werkzaam is geweest in met name het sociale domein. Ze heeft diverse managementfuncties bekleed, onder andere bij Jeugdzorg en Gezinsvoogdij Caribisch Nederland en het Openbaar Lichaam Bonaire en is ook bekend met Saba en Sint Eustatius.
In haar meest recente functie, als unitmanager van de IND CN, heeft ze ingezet op klantgericht werken en versterking van de samenwerking binnen de vreemdelingenketen. ,,Als eilandskind ben ik bijzonder trots op deze benoeming. De afgelopen jaren heb ik op zowel de Caribische eilanden als in Nederland prettig samengewerkt met zeer gedreven en kundige collega’s. Door steeds oog te hebben voor onze verschillen én hetgeen ons bindt kunnen wij mooie resultaten neerzetten. Deze bundeling van krachten zal ten goede komen aan de burgers op de eilanden. Ik zal mij er ook de komende jaren met veel energie voor blijven inzetten”, aldus Sealy.
Directeur RCN Tim Muller: ,,Ingrid kennen we als een collega met oog voor de mensen, haar teamleden, iemand die resultaatgericht is en die altijd de verbinding aangaat. Ze zal gemist worden bij de IND en bij de ketenpartners. Met deze mooie stap richt ze haar positieve energie vanuit een ander perspectief op de doorontwikkeling van RCN en de SSO in het bijzonder. Ze is de juiste persoon voor de opgaven die er zijn. Ik feliciteer haar van harte. Er zal snel worden gestart met de werving van een nieuw diensthoofd voor de IND.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).