Al het nieuws

Oleana van ‘pensionado’ naar (waarnemend) gezaghebber

Van onze correspondent
Kralendijk - In de woensdag verschenen speciale editie van het magazine Bon Bini Bonaire over het afscheid van Edison Rijna als gezaghebber van het Openbaar Lichaam Bonaire gaat het niet alleen over de vertrekkend gezaghebber. Waarnemend gezaghebber Reynolds ‘Nolly’ Oleana wordt aan de inwoners voorgesteld en vertelt waar zijn ambities liggen.

F15 BON van pensionado naar gezaghebberOleana is niet van plan de komst van een opvolger voor Edison Rijna met de armen over elkaar af te wachten. Hoewel sinds december vorig jaar gepensioneerd als hoofd van de afdeling Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(OCW) van de Rijksdienst Caribisch Nederland (CN), staat het woord stilzitten niet in zijn woordenboek. Oleana is op Aruba uit Bonairiaanse ouders geboren, deed op Bonaire de mavo en ging daarna naar het Radulphus College op Curaçao. Aan de lerarenopleiding in Tilburg haalde hij een dubbele tweedegraadsbevoegdheid voor wiskunde en scheikunde. ,,In 1986 ben ik teruggegaan naar Bonaire om aan de scholengemeenschap les te geven. Ik heb tien jaar voor de klas gestaan. Daarna ben ik coördinator geworden en heb ik in de loop der jaren alle directiefuncties bekleed. In totaal heb ik bijna 23 jaar bij de SGB gewerkt”, aldus Oleana. Kort na de eeuwwisseling werd hij politiek actief. Van 2003 tot 2014 was hij voor de Partido Demokrátiko Boneriano (PDB) lid van de eilandsraad, met twee onderbrekingen. In 2004 was hij korte tijd minister van Onderwijs, Sport en Cultuur voor het land Nederlandse Antillen waarvoor hij naar Curaçao verhuisde. In de periode tot aan de staatkundige hervorming van 2010 was hij gedurende anderhalf jaar gedeputeerde. In 2011 trad Oleana in dienst van het ministerie van OCW om 4 jaar later hoofd van de afdeling OCW bij de Rijksdienst Caribisch Nederland te worden.

Op 1 oktober 2020 werd hij beëdigd als waarnemend gezaghebber. Na 37 jaar werken koos hij er vorig jaar bewust voor om met vervroegd pensioen te gaan, maar niet om het rustiger aan te gaan doen. ,,Ik word in december 64 jaar en voel me fit genoeg om nog iets nieuws te beginnen: een circulair bedrijf. Het wordt een modelboerderij voor compost, melk en groente.” Maar die droom moet even in de ijskast nu het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een dringend beroep op hem heeft gedaan om voorlopig waarnemend gezaghebber te blijven. ,,Ik doe het graag, al hoop ik dat de benoeming van een nieuwe gezaghebber niet te lang op zich laat wachten. Ik ga uit van negen maanden. Het zou mooi zijn als daarna een jonger iemand plaatsvervanger kan worden, zodat ik mij vanaf dan volledig kan wijden aan mijn passie.”

Oleana wil in de tussentijd graag met het bestuurscollege en maatschappelijke organisaties een visiedocument opstellen om Bonaire qua voeding zelfvoorzienend te maken en te werken aan het bevorderen van de volksgezondheid door het stimuleren van een gezonde leefstijl: minder vet eten en meer bewegen. ,,Tot de jaren ’70 was Bonaire de spijskamer voor Curaçao. Door de opkomst van het toerisme zijn boeren in die sector gaan werken. Het is mijn overtuiging dat we de biologische kringloop op het eiland moeten herstellen.” Met een lokale voedselketen gaat Bonaire volgens hem bloeien, wordt het eiland groener wat weer goed is tegen de klimaatverandering en wordt de bevolking gezonder. Bovendien worden boodschappen goedkoper.

Ondanks zijn drukke bestaan zag Nolly Oleana tussen alle bedrijven door tien jaar geleden ook nog kans een voedselbank op te richten. ,, Tijdens de coronapandemie liep het aantal klanten op naar vijfhonderd. Daarna zakte dat terug tot 150, maar ik verwacht dat we tegen het einde van het jaar weer op de driehonderd zitten.” Volgens hem is de werkelijke behoefte veel groter. De invoering van een sociaal minimum is dan ook hard nodig. ,,Maar geld alleen is niet de oplossing. We moeten ook zelf verantwoordelijkheid nemen, door onze leefstijl te veranderen en ons eetpatroon aan te passen aan groenten en fruit die hier thuishoren. Daarvoor wil ik mij inzetten, voorlopig als waarnemend gezaghebber en daarna fulltime met mijn boerderij.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.