Al het nieuws

Binnen drie maanden presentatie bestuursprogramma

Van onze correspondent
Kralendijk - Tijdens de geagendeerde vergadering van de eilandsraad op 18 april 2023 zijn de coalitiepartners Union Patriotiko Boneriano (UPB) en Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) als bestuurscollege (BC) geïnstalleerd. De coalitiepartners hadden hiervoor een verzoek ingediend op 12 april 2023.

F15BON bc geinstalleerdMet de installatie van het nieuwe BC treedt MPB-gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe af. Tot het nieuwe college zijn toegetreden namens de UPB gedeputeerden James Kroon en Jolinda Duncan-Craane en namens de MPB Hennyson Thielman. De portefeuilleverdeling zal tijdens de eerste bestuursvergadering van het BC worden vastgesteld en gepubliceerd.

In het verzoek om geïnstalleerd te worden is gerefereerd aan het coalitieakkoord waarin de ambitie staat om ‘mede binnen het kader van duurzame ontwikkeling voor Bonaire te zorgen voor merkbare positieve verandering voor de inwoners’. Het coalitieakkoord waarvan vorige week de details al bekend waren is door de partijen ondertekend en heeft de naam ‘samen met hart voor de mens’ gekregen. De 24 punten die genoemd worden zullen verder worden uitgewerkt en, zo is de planning, binnen drie maanden in een bestuursprogramma gepresenteerd worden.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat beide partijen zullen zoeken naar de meest effectieve vorm van het functioneren van de eilandsraad en dat besluitvorming met de nodige transparantie zal plaatsvinden. Verder gaat er gezocht worden naar een modus om de relatie met het Rijk bespreekbaar te maken met als doel te komen tot een voorzieningenniveau en bestuurseffectiviteit waar zowel het Rijk als Bonaire tevreden mee is. Als toevoeging staat dat het zelfbeschikkingsrecht en de eigen identiteit daarin geborgd moeten zijn.

In het akkoord wordt veel stilgestaan bij de armoede op het eiland. Zo moet er gewerkt gaan worden aan een eerlijk en acceptabel niveau voor iedere burger. Prioriteiten hierbij zijn een basispensioen voor iedereen, openbaar vervoer en betaalbare huisvesting en voedsel. Ook zal er aandacht besteed worden aan de uitgifte van voldoende gronden waarop inwoners een huis kunnen bouwen. De plannen zullen breed gedragen moeten worden door de sociale partners.

De partijen spreken in het akkoord af dat er geïnvesteerd gaat worden in de wegen op Bonaire en om te streven naar een vorm van toerisme met minimale impact op de natuur, identiteit en cultuur. Het beschermen van de natuur en het cultureel erfgoed wordt leidend genoemd bij nieuwe projecten en ontwikkelingen. Afgesproken wordt bovendien dat er een effectieve planning en beleidsvorming komt ten aanzien van de groei van het aantal inwoners.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.