Al het nieuws

Definitieve verkiezingsuitslag 23 maart

Van onze correspondent
Kralendijk - De grote winnaar van de verkiezingen, Partido Demokrátiko Boneriano (PDB) wil dat de stemmen van afgelopen woensdag worden herteld. Dit liet partijvoorzitter Peter Silberie zaterdag weten.

bonhertellingDe bekendmaking van de voorlopige uitslag op partijniveau was aan het einde van de avond van de verkiezingsdag, woensdag 15 maart. De voorlopige uitslag op kandidaatniveau was een dag later. Dit is vanwege de hantering van de nieuwe procedure voor de vaststelling van de verkiezingsuitslagen. Groot voordeel is volgens de overheid dat de leden van de stembureaus niet onder tijdsdruk na een verkiezingsdag met beperkte faciliteiten ook nog eens alle stemmen op kandidaatniveau hoeven te tellen. De stemmen zijn centraal onder toezicht in gesloten stembussen verzameld en worden op één centrale plaats bewaard. De telling op kandidaatniveau gebeurde niet door de leden van het stembureau die de dag ervoor de telling op partijniveau hadden gedaan.
Met de voorlopige vaststelling verkiezingsuitslag op kandidaatniveau zijn de verkiezingen 2023 nog niet ten einde. Na de controle door het Centraal Stembureau zal volgende week, op 23 maart, de uitslag definitief worden vastgesteld. Dit gebeurt na het doorlopen van het controleprotocol, onderzoeken van meldingen en vaststelling van bevindingen. Tot dinsdag 21 maart 10.00 uur is er de mogelijkheid om melding te maken of bezwaar in te dienen. Dat is tot maximaal 48 uur voor de zitting van het centraal stembureau dat donderdagochtend de meldingen die onderbouwd en schriftelijk zijn gedaan binnen de gestelde tijd controleert. Indien noodzakelijk geeft het centraal stembureau opdracht aan het stembureau van het openbaar lichaam om een nieuwe zitting te houden.
Het stembureau onderzoekt vervolgens de bevindingen die het centraal stembureau heeft vastgesteld aan de hand van de meldingen en voert, indien nodig, een gedeeltelijke of gehele hertelling uit. Hertelling wordt alleen gedaan indien de bevindingen ook van invloed kunnen zijn op de zetelverdeling. Eventuele correcties die dan geconstateerd worden, zullen in een zogenoemd corrigendum worden vastgelegd. Vervolgens wordt een proces-verbaal opgesteld, gepubliceerd en met de benodigde stukken overgedragen aan het Centraal Stembureau.
Silberie wil met de hertelling proberen om er een restzetel bij te krijgen. Deze restzetel is met een miniem verschil van 66 stemmen naar de Union Patriotiko Boneriano (UPB) gegaan in plaats van naar de PDB en dus is het volgens hem de moeite waard om te proberen. Wanneer de hertelling een andere uitslag oplevert en de partij Silberie er een zetel bij krijgt liggen de verhoudingen opeens anders. De UPB zou dan nog twee zetels overhouden, net zoveel als de Movementu di Pueblo Boneriano (MPB). Dit is te weinig om de coalitie te vormen. De PDB gaat dan van drie naar vier zetels en moet er een partij bij zoeken om aan de minimale vijf zetels te komen die nodig zijn voor een meerderheid in de eilandsraad.

Motivering verzoek om hertelling
Peter Silberie heeft in zijn hoedanigheid als voorzitter van Partido Demokrátiko Boneriano (PDB) de voorzitter van het Centraal Stembureau van Bonaire afgelopen vrijdag in een brief verzocht om een hertelling van de stemmen die afgelopen woensdag zijn uitgebracht. Officieel heet dit een verzoek tot nieuwe opneming van stembiljetten.
Siberie motiveert zijn verzoek uitgebreid. ,,De door u bekendgemaakte voorlopige uitslag van de verkiezingen van de leden van de eilandsraad vertoont, voor wat betreft de restzetelverdeling over de lijsten, een zodanig klein verschil in stemoverschot (66 stemmen) dat een ernstig vermoeden gerechtvaardigd is dat bij één of meerdere stembureaus zodanige vergissingen zijn gemaakt dat deze van invloed op de zetelverdeling kunnen zijn”, aldus Silberie. Daarom verzoekt hij onder verwijzing naar artikel P 21 van de Kieswet tot een nieuwe opneming van alle stembiljetten uit alle stembureaus. Hij benadrukt in zijn brief dat dit verzoek ook geldt voor de stembiljetten die blanco of ongeldig zijn verklaard.
Maar de PDB wil meer. Zo willen ze precieze informatie over het aantal bij volmacht uitgebrachte stemmen en informatie over en een verklaring van mogelijke verschillen per stembureau tussen het aantal kiezers dat tot de stemming is toegelaten en het aantal stemmen dat is geteld.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).