Al het nieuws

Thielman zou structureel de regels overtreden

Van onze correspondent
Kralendijk - Op de valreep kwam de UPB begin deze week met beschuldigingen aan het adres van Hennyson Thielman en Elvis Tjin Asjoe, beiden van de MPB.

bonaanvalDe bewering dat gedeputeerde Hennyson Thielman al enkele jaren MPB-leden, van wie sommige zelfs op de kandidatenlijst staan, grote bedragen laat uitbetalen voor onduidelijke werkzaamheden waarover het Antilliaans Dagblad dinsdag berichtte, blijkt afkomstig van eilandraadslid Norbert Silberie van de UPB. Hij vraagt, naar nu blijkt, in een brief aan Rijksvertegenwoordiger Helmond alle bestaande Overeenkomsten van Opdracht (OVO’s) tegen het licht te houden om de zien of deze conform de regels tot stand zijn gekomen en worden uitgevoerd. Hij dringt er bij Helmond op aan ook de rol van gedeputeerde Hennyson Thielman bij het onderzoek te betrekken.
In de brief die dateert van 13 maart stelt Silberie dat Thielman structureel de criteria voor het aangaan van OVO’s overtreedt. Uit de documenten die het Antilliaans Dagblad in zijn bezit heeft, blijkt dat de consulent die wordt genoemd sinds 2020 werkzaam is voor het bureau van Thielman, dat de OVO ieder jaar opnieuw verlengd is, dat deze is aangegaan voor 30 uur per week en dat er rond de 100.000 dollar per jaar wordt gedeclareerd. Silberie heeft het in de brief over klokkenluiders en dat de signalen te veel en te zorgelijk zijn, maar het wordt niet duidelijk om hoeveel klokkenluiders het gaat en wie het zijn. Uit de OVO en de financiële overzichten die zijn bijgevoegd blijkt dat de getallen die Silberie noemt, kloppen. Maar ook blijkt dat de opdrachtbrief is besproken met de afdelingen die hierbij betrokken moeten worden, zoals de Juridische afdeling en Personeel en Organisatie. Bovendien zijn de betaalde bedragen marktconform. In een reactie liet Thielman afgelopen maandag al weten dat hij het jammer vindt dat dit politiek gespeeld wordt en dat er binnen het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) meerdere mensen al jaren onder een Overeenkomst van Opdracht (OVO) werken. ,,Ook mensen van andere partijen of die publiekelijk hebben aangegeven andere partijen te steunen. We hebben een situatie waarin we mensen nodig hebben”, aldus Thielman.
De UPB neemt naast Thielman ook oud-partijleider van de MPB Elvis Tjin Asjoe onder vuur. In een persbericht wordt hij beticht van machtsmisbruik en wordt hij weggezet als iemand ‘die probeert politieke leiders uit te moorden’. Deze conclusies worden volgens de UPB getrokken na een analyse van David Frans die zijn politieke loopbaan in 2014 is begonnen bij de MPB maar nu de UPB aanhangt. Hij is naar eigen zeggen tot de conclusie gekomen dat Tjin Asjoe manipuleert, dat veertig campagneleiders van de partij nadelige consequenties hebben overgehouden of zelfs getraumatiseerd zijn en dat Tjin Asjoe probeert James Kroon en Ramoncito Booi ‘de kop in te drukken door de eerste dom te noemen en de tweede als dief te betitelen’. Frans zegt over bewijzen te beschikken van alles wat hij beweert, maar die worden niet getoond. Helemaal aan het einde van het lange persbericht vraagt hij zich af waarom Sanne Meijer, die helemaal onderaan de lijst stond, het bureau van de gedeputeerde is gaan leiden in plaats van iemand van Bonaire zelf. ,,Waar zijn Nina den Heyer en David Frans gebleven? Waarom is Din Domacasse wel toegelaten tot de eilandsraad in plaats van David Frans? Waar zijn de 22 kandidaten gebleven die samen 1.850 stemmen hebben gekregen?”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.