Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Huishoudens met een inkomen vanaf 2.033 dollar tot maximaal 3.817 dollar komen vanaf vandaag in aanmerking voor de vergoeding van 1.300 dollar voor de stroomrekening. Tot nu toe gold deze regeling uitsluitend voor mensen met een minimuminkomen.

bonvergoedingHet bestuurscollege (BC) heeft besloten dat niet alleen de minima maar ook huishoudens met een middeninkomen de vergoeding aan kunnen vragen. Het bedrag van 1.300 dollar wordt één keer uitbetaald. Het wordt niet op de privérekening gestort, maar op de WEB-rekening van de aanvrager, of als token gegeven aan huishoudens met Pagabon. Het is mogelijk om vanaf 6 februari 2023 de vergoeding tijdens spreekuren bij buurtcentra aan te vragen. Ook kan de vergoeding online worden aangevraagd.
Aan de hand van het aantal personen in een huishouding en de hoogte van de maandelijkse inkomens wordt bepaald of iemand de toelage krijgt. Voor een alleenstaande zonder kinderen geldt een maximum inkomen van 2.033 dollar. Voor een alleenstaande met één minderjarig kind is het maximum 2.551 dollar en een alleenstaande met twee of meer minderjarige kinderen mag maximaal 3.069 dollar aan inkomen hebben. Wanneer twee volwassenen zonder kinderen een huishouding vormen is het maximum inkomen voor hen samen 2.782 dollar. Met een minderjarig kind erbij ligt het bedrag op 3.299 dollar en met twee of meer minderjarige kinderen op 3.817 dollar. Ditzelfde bedrag geldt voor huishoudens met meer dan twee volwassenen wel of niet met minderjarigen.
Bij het aanvragen van de vergoeding moeten de loonstroken of de bankafschriften van de afgelopen drie maanden worden overgelegd. Burgers die inkomsten hebben vanuit een eigen onderneming moeten een bewijs van inschrijving van de Kamer van Koophandel overleggen plus de bankafschriften van de afgelopen drie maanden. Wie al pensioen of AOV ontvangt overlegt de brief waarin staat dat er pensioen of AOV wordt ontvangen. Ook nu moeten de bankafschriften van de afgelopen drie maanden worden bijgevoegd. Personen met een bijstandsuitkering (onderstand) moeten een brief overleggen van SZW.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.