Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Vanaf vandaag start het Oranje Fonds de zoektocht naar bijzondere projecten die in aanmerking komen voor een Appeltje van Oranje 2023. Het thema van dit jaar is ‘Buurtbrugbouwers’, succesvolle buurtinitiatieven die verschillen overbruggen en bewoners echt verbinden.

F15 BONOP oranjefondsHet Oranje Fonds wil een samenleving waarin niemand alleen staat en iedereen mee kan doen. Daartoe worden maatschappelijke initiatieven ondersteunt die een meer samenhangende samenleving bevorderen, zorg bieden aan wie die tijdelijk nodig heeft en bijdragen aan kansengelijkheid. ,, Verbondenheid is cruciaal voor een betrokken samenleving. Sociale relaties in buurten fungeren als een vangnet voor iedereen die het nodig heeft en bieden een belangrijke basis voor het aanpakken en voorkomen van problemen zoals eenzaamheid, armoede en sociale scheidslijnen”, aldus het Oranjefonds. De ondersteuning wordt geboden in de vorm van kennis, netwerken, fondsen, tijd en erkenning, en wordt mogelijk gemaakt met behulp van de Nationale Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermheren van het Oranje Fonds.
Allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, zoals armoede, vergrijzing, werkloosheid en bezuinigingen, beïnvloeden de manier waarop mensen naast elkaar bestaan. Covid heeft deze problemen verergerd, maar heeft volgens het Oranje Fonds ook het belang van nauwe contacten aangetoond. ,,Gelukkig zijn er veel initiatieven waar omwonenden aan werken om mensen bij elkaar te brengen en die verschillen weten te overbruggen. Door mensen uit verschillende lagen van de bevolking bij elkaar te brengen, worden sociale relaties versterkt, wederzijds begrip versterkt en voelen mensen zich meer thuis in hun eigen buurt. Daarom zet het Oranje Fonds in 2023 ‘buurtbrugbouwers’ in de schijnwerpers!”

De Appeltjes van Oranje is een jaarlijkse prijs die wordt uitgereikt door het Oranje Fonds. Het is een prijs voor initiatieven ‘die ertoe doen’. Het erkent en beloont drie initiatieven die zich inzetten voor een inclusieve, betrokken samenleving. Initiatieven die uniek, creatief en betekenisvol zijn en minstens twee jaar actief zijn. Voor de winnende organisaties is het Appeltje van Oranje in de eerste plaats een blijk van waardering voor hun werk en inzet. Tegelijkertijd is de prijs ook bedoeld als inspiratie voor anderen. Elk van de drie winnaars ontvangt een bronzen beeldje gemaakt door prinses Beatrix en een geldprijs van 25 duizend euro, die vrij kan worden besteed aan het doel van het winnende initiatief. In 2015 viel Krusade op Bonaire in de prijzen en in 2021 het Expertise Center Education Care op Saba. De jaarlijkse prijzen worden uitgereikt door Koningin Máxima en om de vijf jaar door Koning Willem-Alexander.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.