Al het nieuws

Bezoekers voelen zich nog steeds welkom op het eiland

Van onze correspondent
Kralendijk - De toeristenbelasting die vanaf 1 juli is ingegaan zorgt op Bonaire al vanaf de aankondiging voor flinke kritiek. De politici zeggen nu de kritiek te begrijpen maar zijn het onderling niet altijd eens over een oplossing, zo blijkt uit een artikel van Marit Severijnse van Caribisch Netwerk. Inmiddels ligt er een voorstel met verbeteringen bij de eilandsraad.

F14 BONOP toeristenbelastingToeristen moeten elke keer als ze Bonaire binnenkomen 75 dollar betalen en dit geldt ook voor Bonairianen die in het buitenland wonen. Vooral die laatste groep is daar niet blij mee en de lokale politiek is het daar mee eens. Op de luchthaven verschillen de meningen over de nieuwe toerismebelasting niet zo veel. Het wordt slechts een formaliteit genoemd en eigenlijk voelt iedereen zich nog steeds welkom, zo blijkt uit interviews die Severijnse hield met aankomende reizigers. Désirée Coffie van oppositiepartij M21 heeft hier een andere mening over. ,,Als je hier aankomt, staan de mensen je meteen op te wachten; bent u toerist? Heeft u de toeristenbelasting al betaald? Ik vind dat geen fijn welkom”, aldus Coffie. Toch worden er door aankomende reizigers wel wat kanttekeningen geplaatst. Zo noemt een enkeling de procedure van inning onduidelijk en zou een ander graag contant willen betalen.

,,We gaan heel snel bepaalde dingen aanpassen”, aldus Elvis Tjin Asjoe van coalitiepartij MPB. Hij begrijpt vooral de kritiek van de Bonairianen die in het buitenland wonen. ,,Wat voor een gevoel laten we achter bij die persoon die moet betalen om op zijn eigen eiland op bezoek te komen?” Volgens hem moet ook worden bepaald wat onder een oud-inwoner wordt verstaan. Is dat iemand die op Bonaire is geboren, of een van de ouders, of iemand die er minimaal tien jaar heeft gewoond? Het bestuurscollege (BC) stelt nu voor om de geldigheidsduur van de Visitor Entry Tax te verlengen om het zogeheten ‘eilandhoppen’ en familiebezoek aan de andere eilanden niet te belemmeren. Ook komt er een lager tarief voor geboren Bonairianen in het buitenland en wordt er een uitzondering gemaakt voor medische uitzendingen met ZVK-verwijzing.

De oppositiepartijen willen ook veranderingen maar wel anders. Partijleider Clark Abraham van de PDB vindt dat er een fundamentele fout wordt gemaakt met de toerismebelasting. ,,Ik denk dat wij sowieso een herstructurering moeten doen, want hoe het nu gedaan is, is er met de botte bijl op inhakken”, zo laat hij Severijnse weten. Volgens Coffie heeft de overheid voor de kortste weg gekozen. ,,Dat is gemakzucht en daar zijn mensen nu de dupe van geworden. We hadden meer tijd moeten besteden aan grondiger uitzoeken hoe dit in de praktijk zou uitwerken en in de tussentijd zorgdragen dat belastinggeld geïnd wordt.” Coffie wil dat er ook opnieuw gekeken wordt naar de studenten. Zij hoeven de toerismebelasting niet te betalen als ze studiefinanciering krijgen. Maar niet elke student krijgt dat volgens haar. Zoals studenten die deeltijd studeren, of een bbl-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg) doen.

Ook eilandhoppers moeten worden ontzien, zeggen de politici. Ze dachten dat simpelweg in de uitvoering aan te kunnen passen, maar dat blijkt niet zomaar te gaan. ,,Dus dat moet via wetgeving worden geregeld en dat gaat sowieso gebeuren”, aldus Tjin Asjoe. En dat kan snel als het aan hem ligt. Inmiddels is er een nieuw wetsvoorstel met de aanpassingen. Hier is alleen nog een politieke meerderheid voor nodig.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).