Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - Bonaire heeft een overcapaciteit aan laboratoriumzorg, maar gesprekken over samenwerking tussen Bonlab en Fundashon Mariadal (FM) zijn bijna een jaar lang niet van de grond gekomen. Daarom heeft staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid besloten het contract met Bonlab per januari 2023 te beëindigen. Hij is wel bereid een ‘redelijke transitieperiode’ van een half jaar te hanteren voor het verbeteren van de laboratoriumzorg op Bonaire.

F13BonlabHet Bestuurscollege (BC) krijgt van de staatssecretaris een flinke veeg uit de pan. Want nadat uit adviesrapporten was gebleken dat de overcapaciteit onder andere tot hoge kosten per inwoner leidt op Bonaire, bleef een definitief standpunt van het BC over de positie van Bonlab uit, schrijft Van Ooijen aan de Tweede Kamer. En daardoor bleven ook de gesprekken uit.

Pas enkele weken geleden kwam het BC met het standpunt dat twee laboratoria op Bonaire noodzakelijk zijn. Daarover wil Van Ooijen volgende week verder praten met het BC, waarbij hij ook de agendapunten alvast noemt: ,,Hoe organiseer je bij een eventuele calamiteit of pandemie de continuïteit van de laboratoriumzorg; hoe borg je de publieke gezondheidstaken; hoe garandeer je de kwaliteit van de dienstverlening en hoe kan deze zorg rationeler georganiseerd worden waarbij gekeken moet worden naar de overcapaciteit en mogelijkheden tot (niet vrijblijvende) samenwerking.”

Daarvoor trekt de staatssecretaris een half jaar uit. Maar het lijkt er vooralsnog niet op dat hij Bonlab open wil houden als apart volledig uitgerust laboratorium. In de brief schetst hij de achtergrond bij de beslissing om naar een laboratorium te gaan. ,,Uit de adviesrapporten komt naar voren dat Bonaire in vergelijking met Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Europees-Nederland een substantieel hoger aandeel eerstelijnsdiagnostiek kent.”

Er is overcapaciteit van personeel afgezet tegen de geleverde productie, van apparatuur en van gebouwen. Dat kost de inwoners geld en instandhouding van de huidige faciliteiten is niet verantwoord, stelde PriceWaterhouseCooper in een rapport vast. Van Ooijen sluit zich aan bij de voorgestelde oplossing, namelijk toewerken naar een centrale laboratoriumvoorziening ‘met borging van de continuïteit en beschikbaarheid’. De overcapaciteit gaat volgens de rapporten gepaard met overdiagnostiek.

Het besluit om het contract met Bonlab te beëindigen is al bijna een jaar geleden medegedeeld, waarbij Van Ooijen heeft voorgesteld bestuurlijke afspraken te maken over de klinische laboratoriumzorg en Bonlab onder te brengen bij FM. Het lukte echt niet om de gesprekken over samenwerking van de grond te krijgen, vooral doordat het BC niet met een standpunt kwam. De staatssecretaris heeft in augustus aan het BC voorgesteld dan maar Bonlab en FM het mandaat te geven de gesprekken te voeren, waarna er in oktober alsnog een BC-standpunt kwam en de gesprekken pas nu opgestart worden.