Al het nieuws

‘Rapport is al achterhaald voordat het goed en wel is gepubliceerd’

Van onze correspondent
Kralendijk - Uit een onlangs verschenen onderzoeksrapport van Port of Amsterdam International blijkt dat er nog veel moet gebeuren om de maritieme regelgeving van de havens van Bonaire, Saba en Sint Eustatius op een hoger niveau te brengen.

F13 BONOP havenVooral op Bonaire is volgens de onderzoekers veel mis. Dit meldt het maritiem weekblad Schuttevaer. Maar het rapport lijkt al bijna achterhaald voordat het is gepubliceerd.
Het Amsterdamse Havenbedrijf lichtte in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) de havens van de overzeese bijzondere gemeenten door ter voorbereiding op de totstandkoming van het nieuwe toekomstbestendige wetgeving. Met name rond de haven van Bonaire zijn volgens Port of Amsterdam veel onzekerheden. In het rapport wordt vastgesteld dat het vooral schort aan toezicht en handhaving. ,,Er is maar één bevoegde buitengewoon agent van politie en diens mandaat is onduidelijk. Dat geldt ook voor de bevoegdheden van de havenmeester. Bovendien is er een gebrek aan middelen voor incidentenbestrijding, zoals blusboten”, aldus het rapport. Volgens de onderzoekers van Port of Amsterdam kan de havenmeester door de tekortschietende juridische basis schepen desgewenst niet dwingen ontbrekende informatie te leveren. Daardoor is het onduidelijk op grond waarvan een schip kan worden geweigerd wanneer er twijfels zijn over de gezondheidssituatie aan boord of over de aanwezigheid van schadelijke chemicaliën. ,,Dat baart ons ernstige zorgen, evenals het tekort aan sleepdiensten en loodsen op het eiland. Omdat de haven te klein is, is het onmogelijk om 24 uur per dag, zeven dagen per week sleepdiensten paraat te houden”, aldus de onderzoekers.
Op Bonaire is havenmeester Gunther Flanigan allerminst gelukkig met de publicatie. In het rapport wordt volgens hem de situatie geschetst zoals die was en niet zoals die nu is. Er is volgens hem veel vooruitgang geboekt en hij zegt het jammer te vinden dat het rapport zo snel publiekelijk is gemaakt. In september van dit jaar heeft het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) besloten dat het gebruik gaat gebruik maken van sleepboten van Kompania di Tou Kòrsou (KTK) om het scheepvaartverkeer in de wateren rond het eiland in goede banen te leiden. Afgesproken is om te onderzoeken of er structureel een sleepboot van het Curaçaose bedrijf in de haven van Bonaire kan worden gestationeerd. In september is ook het nieuwe havenreglement aangenomen in de eilandsraad waarmee de in het rapport genoemde zorgpunten grotendeels tot het verleden gaan behoren. ,,Op 10-10-10, bij de overgang van de Nederlandse Antillen naar Caribisch Nederland, is de Wet Maritiem Beheer BES in werking getreden. Deze wet is echter een op een overgenomen vanuit de voormalige Nederlandse Antillen en er klopte veel niet in vergelijking met de situatie in Europees Nederland. Zo geeft de wet havenmeesters minder mogelijkheden om zijn of haar taak uit te voeren. Er wordt nu aan nieuwe wetgeving gewerkt”, aldus Flanigan.
De samenstellers ervan hopen in ieder geval dat de eilanden de aanbevelingen opvolgen en binnenkort hun processen helemaal in orde hebben. Waar nodig zal het ministerie technische en eventueel financiële bijstand verlenen, zo weet de Schuttevaer te melden.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).