Al het nieuws

BC schrijft ministerie vast te willen houden aan twee laboratoria

Van onze correspondent
Kralendijk - De fractieleiders van eilandsraad maken zich zorgen over de onrust onder de werknemers van Bonlab N.V. (Bonlab) nadat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) via Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) heeft aangekondigd dat het laboratorium geen nieuw contract krijgt. Dit lieten de fractieleiders gisteren weten in een gezamenlijk persbericht. De werknemers van Bonlab hebben inmiddels gevraagd om een sociaal plan aangezien zij geen andere oplossing zien dan sluiting.

F15 BONOP fractieleidersPrecies een jaar geleden maakt het bestuurscollege (BC) ook al bezwaar tegen het besluit om het zorgcontract met het laboratorium op 1 januari 2022 op te zeggen. Het BC vroeg toen om opschorting van dit besluit en kreeg gehoor, het bedrijf kon (voorlopig) openblijven. De geschiedenis lijkt zich nu te herhalen en opnieuw is het BC volgens de fractieleiders alle zeilen aan het bijzetten om het bestaan van Bonlab te garanderen. Op 3 oktober is een brief verstuurd aan de staatssecretaris van VWS, Maarten van Ooijen, waarin de gezaghebber en de gedeputeerden hun ongerustheid andermaal uiten over het niet verlengen van een zorgcontract met Bonlab door ZJCN. Het BC heeft daarbij nogmaals duidelijk gemaakt dat zij achter het gegeven staat dat Bonaire beter gediend is met twee laboratoria, daarbij rekening houdend met het feit dat de bevolking van Bonaire groeit en dat de klanten de mogelijkheid moeten hebben om een keuze te maken. Ook benadrukt het BC dat in gevallen dat een laboratorium uit mocht vallen, het andere diensten moet kunnen blijven doen, een situatie die onlangs heeft plaatsgevonden.

Het presidium van de eilandsraad is akkoord gegaan met het voorstel van de vaste commissies ‘samenleving en Zorg’ en ‘Beleid en Ondersteuning’ om de fractieleiders of een plaatsvervanger naar Nederland te sturen om daar met Van Ooijen te gaan praten. Ondertussen is er ook een afspraak gemaakt met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Alexandra van Huffelen en wordt er een audiëntie voorbereid met de vaste commissie van de Tweede Kamer belast met interne zaken van het Koninkrijk. De fractieleiders spreken de hoop uit dat het ministerie van VWS grote bezorgdheid zal tonen voor de situatie van de openbare gezondheidszorg op Bonaire in het algemeen en de problematiek van Bonlab in het bijzonder, door op korte termijn een afspraak met Van Ooijen toe te staan. Op basis hiervan zeggen de fractieleiders er zeker van te zijn dat er een oplossing bereikt gaat worden die bevredigend is voor alle betrokken partijen en voor de bevolking van Bonaire.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).