Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - In de tweede helft van november zal de baarmoederhalskankerscreening van start gaan op Bonaire.

F13 BON screeningDe screening is voor vrouwen van dertig tot zestig jaar. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.
Op 24 juni gaf staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bij de afsluiting van zijn werkbezoek aan Bonaire en St. Eustatius aan dat in 2023 de bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker, darmkanker en borstkanker op alle drie de eilanden van Caribisch Nederland (CN) een feit zijn. In eerste instantie zal het gaan om pilots maar in 2024 zullen de onderzoeken volledig ingebed worden in de zorg binnen CN. Op dit moment is er op de twee Bovenwindse eilanden een start gemaakt met een pilot van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker en op Bonaire is de screening voor borstkanker standaard. Daar wordt nu dus ook gestart met het onderzoek naar baarmoederhalskanker, de vierde meest voorkomende kanker bij vrouwen wereldwijd.
Er worden op dit moment afspraken gemaakt met alle betrokkenen zoals de huisartsen en laboratoria. Deskundigheidsbevordering is volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ook een belangrijk onderdeel van de voorbereiding. Op 22 oktober was er daarom een training voor doktersassistenten, verpleegkundigen en huisartsen. De training werd gegeven door Bevolkingsonderzoek Nederland. Voor de uitvoering van de screening in CN gelden dezelfde kwaliteitseisen als in Europees Nederland (EN). Begin november zal Bevolkingsonderzoek Nederland ook naar St. Eustatius en Saba gaan om dezelfde training te geven, daar is eerder dit jaar al gestart met de screening baarmoederhalskanker. Op 25 oktober organiseert Bevolkingsonderzoek Caribisch Nederland namens RIVM een informatieavond voor zorgprofessionals over het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.