Al het nieuws


Van onze correspondent
Kralendijk - Huisartsen op Bonaire gaan samenwerken met onderzoeksinstituut het Nivel in Nederland om infectieziekten doeltreffender te bestrijden.

F14 BON MonitoringHiervoor is op Bonaire - net als in Nederland - een systeem opgezet om de verspreiding van infectieziekten te monitoren: het Huisartsen Registratienetwerk Bonaire.
Met de informatie die binnen dit netwerk wordt verzameld, kunnen toenames van infectieziekten tijdig gesignaleerd worden en kunnen indien nodig gerichte maatregelen worden genomen. Dit zal naar verwachting leiden tot een verbetering van de volksgezondheid op Bonaire. Om infectieziekten doeltreffend te kunnen bestrijden is het volgens de overheid essentieel om te weten welke ziekten circuleren en ook de snelheid waarmee deze zich onder de bevolking verspreiden. Het Huisartsen Registratienetwerk zorgt ervoor dat deze informatie beschikbaar komt door gegevens te verzamelen over gezondheidsproblemen van burgers die hiervoor naar hun huisarts gaan. Artsen registreren de gezondheidsproblemen van hun patiënten namelijk in elektronische patiëntendossiers. ,,Door deze gezondheidsgegevens van alle huisartsen op Bonaire te verzamelen, krijgen we een goed en actueel beeld van de infectieziekten die rondgaan op ons eiland. Met het Huisartsen Registratienetwerk beschikt Bonaire daarmee over een ‘Early Warning System’ voor infectieziekten”, aldus het Openbaar Lichaam Bonaire die benadrukt dat er geen namen en adressen van patiënten worden verzameld, maar alleen gecodeerde informatie. ,,De huisartsen en het Nivel houden zich strikt aan de privacywetten op Bonaire en in Nederland. De tellingen van personen met een infectieziekte zijn dus nooit herleidbaar tot personen.”

www.nivel.nl/hrnc