Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - Bij de Kamer van Koophandel (KvK) op Bonaire is onlangs het Informatiepunt Milieu geopend. Ondernemers kunnen hier terecht voor informatie over de nieuwe milieuregelgeving die begin 2023 ingaat.

boninfopuntHet Informatiepunt is een samenwerking tussen het Openbaar Lichaam Bonaire, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de KvK en is specifiek bedoeld voor informatie over het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES (IAB BES). Dit besluit regelt activiteiten van bedrijven die een impact kunnen hebben op het milieu. Bijvoorbeeld die de bodem kunnen verontreinigen door het werken met bepaalde stoffen of het lozen van ongezuiverd afvalwater. Ook kan het gaan om activiteiten die een gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid van de omgeving, zoals het opslaan van gevaarlijke stoffen in opslagplaatsen of verpakkingen. De milieuregels moeten bedrijven in staat stellen op een duurzame manier te kunnen ondernemen en zorgen voor een schonere en veilige leefomgeving voor mens en dier.
De nieuwe regelgeving zal ook voor minder regeldruk en minder administratieve lasten zorgen, omdat minder bedrijven een vergunning hoeven aan te vragen. Op dit moment moeten alle bedrijven die het milieu belasten op grond van de Hinderverordening een milieuvergunning aanvragen. Met de nieuwe regelgeving zal voor de meeste bedrijven een meldingsplicht en algemene regels gaan gelden en enkele grotere bedrijven zullen een vergunning moeten aanvragen. Het Informatiepunt zal ondernemers uitleggen in welke categorie zij (zullen) vallen en welke regels gaan gelden voor hun bedrijfsactiviteiten. Het IAB BES gaat naar verwachting het eerste kwartaal van 2023 in.
Het Informatiepunt Milieu is beschikbaar voor vragen van individuele bedrijven maar zal ook informatiesessies gaan houden voor branches. De informatie zal in vier talen (Papiaments, Nederlands, Engels en Spaans) worden gegeven. De balie is gevestigd in de lobby van de KvK Bonaire aan de Kaya Amsterdam 23 en is dagelijks geopend van 8.00 tot 12.00 uur.
www.infomilcn.com


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).