Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil nadere uitleg van het bestuurscollege (BC) over de achteraf verleende vergunning voor de keermuur bij Chogogo Resort en andere vergunningen.
Dat schrijft ze mede namens andere betrokken bewindslieden in antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren (PvdD). Ze wil precedentwerking voorkomen.

binvergunningHet BC krijgt een tik op de vingers voor de procedure: ,,De redenering van het bestuurscollege dat (met) de keermuur aan de vereiste bouwhoogte wordt voldaan en dat er tevens sprake is van een legalisatie van hetgeen reeds gebouwd is, is nog niet duidelijk en vergt nadere uitleg mede omdat mij gebleken is dat dit nog niet met handhavingspartners is besproken.”
Heijnen heeft, nadat Kamerlid Eva van Esch (PvdD) de vragen in mei instuurde, om uitgebreide informatie gevraagd bij het BC met bijbehorende rapporten en adviezen. Die kreeg ze pas eind augustus. De staatssecretaris benadrukt het belang van een toetsing vooraf voor de bescherming van het mariene park. ,,Het betekent dat in principe zonder vergunning niet mag worden gestart met werkzaamheden.”
Dat het BC achteraf vindt dat aan de eisen is voldaan en dat de bouw daarmee is gelegaliseerd is voor Heijnen niet voldoende. Ze wijst er ook op dat er nog een onderzoek loopt naar de kwaliteit van het gebruikte zand, waarvan de resultaten pas in oktober verwacht worden. Ze zegt bereid te zijn alle informatie te laten beoordelen door experts en dit ook met de Kamer te zullen delen.
Overigens kan de verleende vergunning nog steeds worden ingetrokken, want die is onder voorwaarden verleend. De door het BC opgelegde dwangsom zal worden geïnd, aldus Heijnen. Dat proces loopt sinds het niet-ontvankelijk verklaren van het beroep.
Een andere kwestie die Van Esch aan de orde stelde in haar vragen was de aanleg van een kunstmatig strand bij Ocean Oasis. Ze wil weten of er een natuurvergunning is versterkt. Ook hierin blijft het BC in gebreke: ,,Uit de beantwoording kan ik niet opmaken of alle vergunningen zijn verstrekt.” In ieder geval is er sprake van overtredingen bij de bouw van een keermuur, gebouwen en pieren en de aanleg van een strand. Het moet volgens Heijnen ‘glashelder zijn dat er bij gebleken overtredingen een bestuurlijk vastgesteld stappenplan wordt doorlopen om deze te beëindigen’. Het BC is kennelijk geschrokken van de ophef, want een vergunning voor Europarcs voor een nieuw resort naast Chogogo is uiteindelijk afgewezen.
Heijnen wil het toezicht en handhaving verbeteren en wil hiervoor het evaluatierapport over Chogogo gebruiken. Dit is onderdeel van het Bestuursakkoord 2018-2022, maar er is nog onvoldoende aansturing, schrijft ze. De verbeteringen moeten op korte termijn worden geïmplementeerd.
Een punt dat (ook in Europees Nederland, voegt ze toe) nog beter moet is het aanbrengen van ‘checks en balances’ bij milieuhandhaving en -toezicht. ,,Ik zal op korte termijn met een voorstel komen voor het in beeld brengen van de huidige situatie inclusief de knelpunten en het inrichten van adequate ‘checks en balances’. Dit wordt uitgewerkt en besproken met de verantwoordelijke eilandbesturen.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.