Al het nieuws

Mariadal stelt niet-spoedeisende operaties uit

Van onze correspondent
Kralendijk - Wegens een corona-uitbraak in het Kas di Kuido is Fundashon Mariadal donderdag overgegaan op cohort-verpleging van covidpatiënten. De afgelopen dagen is het aantal besmette bewoners toegenomen tot in totaal 28 gevallen. Ook vier medewerkers zijn positief getest. Vorige week maandag is een bewoner aan covid overleden.

F13 BON isolatieDe besmette bewoners van het Kas di Kuido, het verpleeghuis van Fundashon Mariadal, hebben volgens de ziekenhuisdirectie merendeels milde tot zeer milde symptomen. Doordat het huidige virus zo besmettelijk is, heeft het snel om zich heen weten te grijpen. Om verdere besmettingen in te dammen is besloten om tweederde van het verpleeghuis in te richten als cohortafdeling. Dit is een ruimte waar patiënten die hetzelfde virus hebben strikt van andere patiënten gescheiden worden gehouden en op passende wijze in groepsisolatie worden verpleegd. Hiervoor gelden strikte regels. Verwacht wordt dat het cohort ongeveer twee weken in stand zal worden gehouden. ,,Bewoners van Kas di Kuido op de cohortafdeling mogen geen bezoek ontvangen. De familieleden van de bewoners van Kas di Kuido zijn op de hoogte gebracht van de situatie. Naast de specifieke Cohort-maatregelen heeft Mariadal uiteraard ook de volle aandacht voor het welzijn en de gezondheid van de medewerkers”, aldus de directie van het ziekenhuis.

Vanwege de hoge besmettingsgraad in het Kas di Kuido en het potentiële gevaar voor de overige reguliere zorg, zag Mariadal zich vorige week genoodzaakt om de niet-spoedeisende operaties af te gelasten. Patiënten die dit betreft zijn geïnformeerd. Met deze aanpassing zegt Mariadal in staat te zijn om voldoende medewerkers beschikbaar te stellen voor de zorg in het Kas di Kuido. De situatie wordt per dag beoordeeld en indien nodig, zullen er ook vandaag operatieve ingrepen worden geschrapt. Uit onderzoek naar de bron van de besmettingen is gebleken dat dit niet vanuit het personeel van het verpleeghuis heeft plaatsgevonden. De bewoners hadden een grote mate van bewegingsvrijheid. Ze gingen bijvoorbeeld op familiebezoek, bezochten activiteiten buiten het verpleeghuis en gingen naar de kerk. ,,Veel voorzorgsmaatregelen waren op het eiland geschrapt, maar het virus is natuurlijk nog onder ons. Ook is het vrijwel onmogelijk om dementerende bewoners zich aan de regels te laten houden. Hierdoor heeft het virus zich snel in het verpleeghuis kunnen verspreiden.”

Vaccineren tegen covid blijft volgens het ziekenhuis van groot belang. Gevaccineerden worden minder snel ziek, de klachten bij besmetting zijn minder ernstig en de besmettelijkheid neemt af. Fundashon Mariadal adviseert daarom iedereen om zich te laten vaccineren. ,,Binnenkort komt een nieuw vaccin beschikbaar voor de bevolking en het is aan te raden om dit vaccin te halen.” Bezoek aan het ziekenhuis voor wat betreft de afdelingen Sentebibu en Special Care is wel toegestaan mits het juiste neusmondmasker wordt gedragen. Maskers van katoen zijn binnen Fundashon Mariadal niet toegestaan. Bezoekers met virale klachten wordt gevraagd om patiënten niet te komen bezoeken.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.