Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Het afgelopen jaar heeft de Bonairiaanse visserijcoöperatie Piskabon grote stappen gezet voor de vissers van Bonaire, waardoor het vissen is vergemakkelijkt en de veiligheid vergroot.

bonvisserijIn mei 2021 ontving de coöperatie een subsidie van 100.000 euro van de Prins Hendrik Stichting (PHS) ten behoeve van het uitvoeren van diverse projecten.
De Prins Hendrik Stichting is een Nederlandse stichting, opgericht in 1874 met het doel om zorg en opvang te bieden aan de Nederlandse vissers en zeelui. In 2020 ontstond het idee dat ook Caribisch Nederland (CN) aanspraak kan maken op de fondsen binnen de stichting. De projecten staan allemaal ten dienste van het versterken van de visserijcoöperatie en het ondersteunen en waarborgen van de vissers en het beroep van visser op Bonaire. Een deel van de subsidie is ingezet voor het versterken van de bestuurskracht van Piskabon. ,,Het is een jonge coöperatie met gedreven en toegewijde mensen, maar het relatief onervaren bestuur heeft hulp nodig. Dankzij de Prins Hendrik Stichting is de coöperatie in staat geweest project- en administratieve ondersteuning in te schakelen. Ook is er geïnvesteerd in het werven van nieuwe leden, het inrichten van een gedegen ledenadministratie en het organiseren van algemene ledenvergaderingen”, aldus Piskabon.
De coöperatie heeft sinds kort een eigen clubhuis waarin naast het houden van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen ook goederen en diensten aan de leden van Piskabon beschikbaar worden gesteld. Volgens het bestuur van Piskabon is het plaatsen van zes Fish Aggregation Devices (FAD) in de wateren rond Bonaire een van de belangrijkste successen geweest. Deze FAD’s, ofwel lokvlotten, trekken grote vissoorten aan waardoor de vis-druk op het rif afneemt en de vissers minder lang op zee hoeven om een gewenste hoeveelheid vis binnen te halen. Het FAD-project was in eerste instantie geïnitieerd en gefinancierd door het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij, maar toen het toegekende budget ontoereikend bleek te zijn sprongen het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en PHS bij. Op 11 september 2021 zijn de FAD’s te water gelaten en al na een paar weken bleek het een succesverhaal. Voor de vissers is het nu mogelijk om voldoende vis te binnen te halen, zelfs tijdens perioden wanneer het normaliter moeilijker is om in de benodigde marktbehoefte te voorzien. Maar er is nog in diverse andere projecten geïnvesteerd. Na de aanschaf van een hoogwaardige ijsmachine is er een vriezer aangeschaft en geïnstalleerd. Door het ijs en de tevens aangeschafte koelboxen kunnen vissers hun vangst goed vers houden tijdens hun vistochten. Hiermee wordt de kwaliteit van de vis gewaarborgd en kunnen vissers hun vangst tegen een hogere marktprijs verkopen.
Niet alleen de kwaliteit van de vis is voor Piskabon van belang, maar ook de veiligheid van de vissers. In de afgelopen maanden zijn er al diverse keren vissers (tijdelijk) vermist geraakt op zee door technische problemen op hun boot, onvoldoende voorbereiding of andere omstandigheden. Daarom zijn veiligheidspakketten aangeschaft, bestaande uit veiligheidsvesten, warmtedoeken, flares, kompassen, EHBO-kits, GPS locators, touwen en een roeispaan. Deze safety kits worden net als de koelboxen aan de leden van Piskabon beschikbaar gesteld. In samenspraak met het OLB en Stinapa is er gewerkt aan het maken van plannen voor het repareren van de bestaande visserspieren en het aanleggen van boothellingen. Daarnaast is er geïnvesteerd in het bouwen van kleine visafslagplaatsen op Playa Frans en Sorobon. In januari 2022 heeft Piskabon een zorgcontract afgesloten met het OLB. Hiermee wordt verzekerd dat de projecten en werkzaamheden van Piskabon in de toekomst kunnen worden voortgezet.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.