Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Met de woorden ‘gezaghebber ken je plek’ reageert de fractievoorzitter van oppositiepartij Partido Demokrátiko Boneriano (PDB), Clark Abraham, op de gisteren aangenomen motie van Lammert van Raan van de Partij van de Dieren over de rol van de gezaghebber bij vergunningverlening en wijziging van het bestemmingsplan.

bonneutraleAbraham stelt voor om alle besluiten waarbij de gezaghebber in het verleden betrokken was te corrigeren en/of terug te draaien.
De motie die Van Raan samen met Jorien Wuite (D66) en Sylvana Simons (BIJ1) indiende volgt op verschillende zaken die op Bonaire speelden en waarbij de gezaghebber volgens de PDB zich niet neutraal heeft opgesteld. In de aangenomen motie wordt geconcludeerd dat gezaghebbers van de openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius in de geest van de WOLBES juist wel een neutrale rol dienen te hebben bij vergunningverlening en/of wijziging van het bestemmingsplan. Door het aannemen van de motie spreekt de Kamer uit dat de gezaghebbers deze neutrale rol ook daadwerkelijk moeten vervullen. Hiermee komt onder andere de gang van zaken bij Chogogo Dive en Beach Resort opnieuw onder een vergrootglas te liggen. Ook bij een recenter geval met betrekking tot vergunningverlening voor het Sunset Beach Resort zal de rol van de gezaghebber mogelijk nader bekeken moeten worden. Hij heeft zich volgens de PDB actief bemoeid met de besluitvorming door in een vroeg stadium mee te stemmen, waardoor de stemmen staakten. Dit gebeurde nadat gedeputeerde James Kroon bij het stemmen over de vergunningverlening lijnrecht tegenover de twee andere gedeputeerden bleek te staan, die faliekant tegen waren. Doordat gezaghebber Edison Rijna ook zijn stem uitbracht werd er geen besluit genomen en zit het bestuurscollege naar verluidt in een mediationtraject in een poging de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Rijna zegt in een reactie kennis te hebben genomen van de motie. ,,Ik zal hier advies over inwinnen en er te zijner tijd op terugkomen”, aldus de gezaghebber. Hij noemt het bijzonder dat de Kamer de motie heeft ingebracht en aangenomen. ,,Het gaat alleen over gezaghebbers en niet over burgemeesters, terwijl beiden dezelfde rol binnen het bestuur vervullen.” Wat hem betreft staat de neutraliteit van een gezaghebber niet ter discussie en heeft hij altijd vanuit deze neutrale rol gehandeld.
Abraham denkt daar duidelijk anders over. ,,Wellicht begrijpt de gezaghebber zijn rol nu wel. Als wij het zeggen wordt steeds net gedaan alsof we moeilijk doen”, aldus Abraham in een reactie. ,,Een benoemd functionaris gaat niet over de inhoud maar over het proces en rechtmatigheid.” Hij stelt voor om alle besluiten te corrigeren en/of terug te draaien waarbij de gezaghebber zich in het politieke proces heeft gemengd.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).