Al het nieuws


Van onze correspondent
Kralendijk - Worden waardevolle stukken natuur op Bonaire vernietigd door op geldbeluste Nederlandse ondernemers die eeuwenoude bomen en cactussen weg bulldozeren om er voor de rijken op aarde villa’s te bouwen, of is er juist sprake van privaat gefinancierd natuurherstel?

BONontwikkelingDe verschillende partijen staan nog steeds lijnrecht tegenover elkaar, maar volgens Johan van Blerk van Terra Barra kunnen de plannen voor de ontwikkeling van Landgoed Bolivia wel eens een zegen zijn voor de natuur.
In een interview met Metafoor, een van de bedrijven die de eigenaar van Bolivia helpt met de ontwikkeling van de 3.000 hectare, zegt Van Blerk zich niet te willen mengen in de discussie die er gaande is tussen voor- en tegenstanders ‘omdat hij geen partij is’. ,,Maar het verhaal dat heel Bolivia uit waardevolle natuur bestaat, is niet juist. Er zijn nog een paar stukken gedegradeerd droog tropisch bos over, in het noordoostelijke deel en langs de onderkant van de rotswand. Er zijn vooral grote open plekken waar weinig meer wil groeien. Al in 1956 is er in een rapport gewaarschuwd voor het verlies van natuurwaarde, maar er is niks gedaan”, zo begint hij het interview.
De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, en staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering Alexandra van Huffelen hebben tijdens hun werkbezoek aan Bonaire zowel Wilma Nijland van Save Plantation Bolivia als directeur Mieke Breemhaar van Bonaire Properties nv (BP) aangehoord. Ook hebben ze een kijkje genomen in het gebied waar natuurkenner Johan van Blerk een toelichting gaf op de huidige staat van de natuur op Bolivia. ,,Vanuit mijn kennis van inheemse bomen- en plantensoorten heb ik verteld hoe de werkelijke situatie op Bonaire is”, zo verklaart hij. Hij zegt zich grote zorgen te maken over het centrale deel van Bonaire, van Seru Largu tot Rincon, aangeduid als het Midden Terras. ,,Men realiseert zich niet dat op de voormalige plantages niet de echte natuur van het eiland te vinden is. Wie in de afgelopen veertig jaar is opgegroeid, denkt dat de mondi natuur is, omdat het referentiekader ontbreekt. De oorspronkelijke begroeiing bevindt zich nog wel in het hogere middengedeelte. Vrijwel alle inheemse, inmiddels zeldzaam geworden bomen en planten tref je alleen nog daar aan.”
Van Blerk, die in het interview een bomenexpert wordt genoemd, verhuisde twintig jaar geleden naar Bonaire. In Nederland is hij altijd werkzaam geweest in de plantenhandel en kwekerijwereld. Hij heeft op het eiland onder meer een tuincentrum annex kwekerij opgezet en raakte betrokken bij herbebossingsprojecten van Stinapa en Stichting Echo. In 2018 nam hij de stichting Tera Barra over en is zich gaan toeleggen op het ontwikkelen van een natuurtuin en het kweken van inheemse soorten. Wat Tera Barra volgens hem inmiddels heeft aangetoond, is het positieve effect van het uitsluiten van grazers en hoe met een beetje actieve herbebossingsinspanning zelfs een sterk aangetast gebied zich snel kan herstellen.
Dit principe kan volgens hem ook gemakkelijk worden toegepast op de voormalige plantage Bolivia.
Van Blerk zegt in eerste instantie zijn bedenkingen te hebben gehad tegen de plannen van de familie Breemhaar. ,,Voor mij hoeft het eiland niet te groeien, ik vind het nu al druk, maar ik realiseer me ook dat je ontwikkeling niet kunt tegenhouden.” Volgens hem is er geluisterd naar de natuurorganisaties en zijn de meeste tegenargumenten intussen getackeld. ,,Er wordt alleen gebouwd in het middengedeelte waar weinig schade aan de natuur kan worden aangericht, want die is daar nauwelijks nog.” Van Blerk ziet naar eigen zeggen inmiddels de voordelen en is blij dat de projectontwikkelaar oog lijkt te hebben voor natuurherstel. ,,Ik hoop dat het bezoek van minister De Jonge een keerpunt vormt. De bewindsman wil immers een ruimtelijk ontwikkelingsprogramma voor het eiland vaststellen met de bedoeling wonen, ondernemen en natuur in balans te brengen.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.