Al het nieuws

Projectontwikkelaar verwacht instemming van de eilandsraad

Van onze correspondent
Kralendijk - In de plannen van Bonaire Properties nv staat het herstel van de natuur centraal. Daarnaast worden er 1.150 woningen ontwikkeld en is er ruimte voor agrarische activiteiten en enkele eco-resorts.

BONBoliviaMeer dan tachtig procent van het gebied blijft open landschap, zo liet Erik Berkelmans, projectleider van Landgoed Bolivia, donderdagmiddag tijdens een persconferentie weten. Als alles volgens planning verloopt gaat in de tweede helft van 2023 de eerste spade de grond in.
Sinds Meine Breemhaar het bijna drieduizend hectare grote gebied in 2019 aankocht zijn er op Bonaire voor- en tegenstanders van de plannen om er woningen te bouwen. ,,We geloven gewoonweg niet wat er wordt voorgespiegeld, de plannen worden steeds veranderd en wanneer de natuur ze aan het hart gaat dan zouden ze het terrein meteen met honderd procent winst hebben doorverkocht”, zo is het standpunt van de stichting Save Plantage Bolivia. Vlak na de aankoop van het gebied, dat Breemhaar 12,5 miljoen dollar kostte, kon hij het naar verluidt voor het dubbele verkopen aan een partij die het ongerept wilde laten. De tegenstanders van de plannen waren trouwens niet uitgenodigd voor het persmoment omdat het ‘geen discussiemoment maar een informatieronde is’.
De plannen zijn inderdaad bijna te mooi om waar te zijn. Bonaire Properties, onderdeel van de Breemhaargroep, zal actief aan de slag gaan met natuurbeheer door het weghalen van invasieve grazers, door het terug planten van inheemse vegetatiesoorten en door de afstroming van sediment zoveel mogelijk te voorkomen. Voor de dieren wordt er de rust gecreëerd om te foerageren en zich voort te planten. Maar dat is volgens de projectontwikkelaar niet het enige. Op Landgoed Bolivia, zoals het gebied nu genoemd wordt, komen innovatieve vormen van landbouw waarmee volgens Berkelmans een grote stap wordt gezet in de eigen voedselvoorziening van Bonaire. De nieuwe woningen zullen volgens hem geen invloed hebben op de afvalstromen en de energievoorziening op het eiland. ,,Er komt een eigen afvalwaterzuivering waarin afvalwater wordt omgezet in water dat geschikt is voor de landbouw en er komt een innovatieve, decentrale duurzame energieopwekking”, aldus Berkelmans.
Al deze voordelen zouden bijna doen vergeten dat er ook woningen en andere gebouwen zullen verschijnen in de tot nu toe ongerepte natuur. Volgens de tegenstanders zijn die woningen helemaal niet nodig en kunnen de achttienhonderd huizen die volgens het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) tot 2027 nodig zijn gemakkelijk op andere, beter geschikte plekken gebouwd worden. Maar daar zet Burney Elhage die bij de persconferentie aanwezig was zijn vraagtekens bij. Volgens hem wordt er in het ROB uitgegaan van verkeerde vooronderstellingen. ,,Het is nu al duidelijk dat Bonaire er in de komende tien jaar minstens tienduizend inwoners bij zal krijgen en daar zijn vier- tot vijfduizend woningen voor nodig”, aldus Elhage die een groot voorstander lijkt te zijn van de plannen van Breemhaar,
Dat de natuur de ontwikkelaar na aan het hart ligt blijkt volgens hem ook uit de eisen die worden gesteld aan de te bouwen woningen. ,,Van een kavel mag maximaal twintig procent bebouwd worden, nog eens twintig procent is bedoeld voor de aanleg van een tuin en rest moet blijven zoals het nu is”, aldus Berkelmans. ,,Om te voorkomen dat er toch bomen worden gekapt zullen er voor iedere gekapte boom drie moeten worden geplant.” Er komt volgens hem toezicht op zowel het bouwen van de woningen als het gebruik van de natuurlijke ruimte. Wie er straks huizen gaat bouwen en wie het toezicht gaat uitvoeren op het naleven van de plannen is nog onduidelijk. Nu heeft het gebied nog de bestemming Open Landschap waarin niets mag gebeuren, maar de projectleider zegt er alle vertrouwen in te hebben dat de eilandsraad zal instemmen met een wijziging van het bestemmingsplan. Voor tegenstanders van de plannen bestaat er in deze fase de mogelijkheid bezwaar te maken. Maar als hij gelijk krijgt en bouwen wordt toegestaan zal er medio 2023 worden begonnen met de eerste fase waarin in een periode van tien jaar negenhonderd woningen worden gebouwd. Daarna zal worden bekeken of tweede fase wenselijk en mogelijk is.