Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Selibon nv is door het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) door middel van een eilandsbesluit aangewezen als de inzameldienst van Bonaire.

BONinzamelHet bedrijf is belast met de inzameling, overslag, transport, bewerking en verwerking van afvalstoffen. Ook andere partijen hebben volgens het OLB de mogelijkheid om een inzamelvergunning aan te vragen.
Het besluit van de overheid betekent dus niet dat Selibon de enige inzamelaar van afval op het eiland kan zijn. Andere partijen die aangeven dat zij bepaalde soorten afval willen inzamelen moeten hiervoor een inzamelvergunning aanvragen. ,,De aanvragen voor een inzamelvergunning worden vervolgens getoetst op doelmatigheid. Dat betekent onder andere dat er wordt beoordeeld of de inzameling op een continue wijze plaatsvindt. Ook wordt er beoordeeld of de inzameling effectief en efficiënt plaatsvindt. Daarnaast wordt het aantal inzamelaars afgestemd op het aanbod van de te verwijderen afvalstoffen en wordt er beoordeeld of er effectief toezicht mogelijk is op de inzameling en verwerking van afvalstoffen”, aldus de overheid. Als laatste geldt dat een aanvrager een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) moet overleggen die niet ouder is dan drie maanden. Dit geldt voor de inzameling van alle soorten afval, waaronder huishoudelijk afval, grof huisvuil, bedrijfsafval en autowrakken.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).