Al het nieuws

Voorgenomen ambitie bestaanszekerheid volstaat volgens Unkobon niet

Van onze correspondent
Kralendijk - Consumentenbond Unkobon roept de Tweede Kamer op om de regering tijdens het debat over de voorjaarsnota op vijftien juni te dwingen om voor de bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint-Eustatius een sociaal minimum te garanderen, zoals dat ook voor Europees Nederland is vastgesteld. Unkobon hoopt op een brede eilandcoalitie ter ondersteuning van deze oproep.

F13 BON ijkpuntHet openbaar lichaam Bonaire (OLB), werkgevers, vakbonden en de Kamer van Koophandel, die samen zitting hebben in de Centraal Dialoog (CD) Bonaire, ondertekenden tijdens het recente bezoek van minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Carola Schouten, een verklaring waarmee de CD en het Kabinet Rutte IV zich committeren aan bestaanszekerheid tot het niveau van het sociaal ijkpunt voor Bonaire. Unkobon noemt de ambitie heuglijk, maar zegt in haar persbericht van maandag dat ‘de inzet van het Kabinet helaas niet volstaat’.

De bestaanszekerheid van eilandbewoners zal ‘door gelijktijdig te werken aan de verbetering van inkomens, het terugdringen van noodzakelijke kosten en het investeren in flankerend beleid’ vooruitgeholpen worden, zo staat in de verklaring. ,,Een noodzakelijke beweging, na twaalf jaar van uitstel-afstel-beleid, maar helaas voorzien de plannen nog steeds niet in een menselijk en waardig minimum”, aldus Unkobon. ,,We begrijpen dat partijen uit de CD hun handtekening hebben gezet, er gebeurt na jaren van stilstand tenminste iets, maar roepen tegelijkertijd op te blijven ijveren voor meer.”

Allereerst is een verklaring volgens de consumentenbond niet hetzelfde als een harde toezegging. ,,Ook andere kabinetten Rutte spraken al over intenties en ambities, maar resultaat kwam er nooit. Daarom zetten we ons in voor harde afspraken, het liefst in nauwe samenwerking met partijen uit de CD”, aldus Unkobon die verder aangeeft dat er met de verklaring ook nog steeds geen zicht is op een aanvaardbaar en afdoend bestaansminimum voor de Bonairiaanse bevolking. .Waar voor EN een sociaal minimum is vastgesteld, wacht CN nog steeds. De ongelijke behandeling duurt voort zelfs al zouden alle doelstellingen, zoals in de verklaring geformuleerd, in 2025 worden gerealiseerd. Simpelweg omdat die doelstellingen tekortschieten. Bovendien is het onbeschaafd om schrijnende armoede, voor sommige van onze inwoners de harde realiteit, nog drie jaar voort te laten duren.”

Net als eerdere bewindspersonen blijft ook minister Schouten volgens de bond de noodzaak van een afdoende sociaal minimum ontkennen. Niet met woorden, maar wel met toekomstig beleid. ,,Keer op keer wordt gerekend met een theoretisch ijkpunt. De berekende en reële kosten van levensonderhoud zijn al jaren veertig tot vijftig procent hoger dan dat ijkpunt. De ambitie moet aangescherpt worden en het tempo moet omhoog. Inwoners van de bijzondere gemeenten Saba, Bonaire en Sint-Eustatius hebben ook recht op een menswaardig sociaal minimum.” De argumentatie dat voorgesteld beleid wél toereikend zal zijn omdat de kosten van leven op de eilanden door de regering omlaag geschroefd zullen worden, weerklinkt volgens Unkobon al vele jaren. ,,Maar om met het voorgenomen ijkpunt in 2025 tot een gelijkwaardig sociaal minimum te komen, zullen de kosten in de komende drie jaren gigantisch moeten dalen. Zelfs als er in de jaren 2023 tot 2025 geen inflatie is, kan op basis van de kosten in 2022 worden berekend dat die voor een alleenstaande in 2025 met 560 dollar per maand moeten zijn gedaald en voor gehuwden met maar liefst 1.035 dollar. Dit is een gigantische kostendaling die absoluut niet wordt bereikt met de voorgenomen subsidie op drinkwater. Daarom stellen we dat juist nu de druk op de regering verder moet worden opgevoerd. Het ijkpunt is een eerste stap, maar die stap moet versneld worden en bovendien moeten het grotere stappen worden”, zo laat Unkobon de Tweede Kamer weten.