Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - De voorbereidingen voor de ingebruikname van de Multidisciplinaire Maritieme Hub Bonaire (MMHB) verlopen voorspoedig, zo is vastgesteld tijdens het overleg van de betrokken ketenpartners. Dit meldt het openbaar lichaam Bonaire (OLB) in de nieuwe editie van Bon Bini Bonaire.

F14 BON hubHet Openbaar Ministerie (OM) BES, het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), de Kustwacht Caribisch gebied, de Koninklijke Marechaussee (KMar), de douane en het OLB ondertekenden vorig jaar een intentieovereenkomst om de samenwerking te intensiveren. Bij de zuidpier komt een gezamenlijk steunpunt, van waaruit maritieme patrouilles, maar ook search and rescue-operaties kunnen worden uitgevoerd. Naast ruimte om varend materieel te stallen, wordt in de directe omgeving een kantoor ingericht. Er wordt volgens de partners naar gestreefd de hub nog dit jaar in gebruik te nemen. In de MMHB is een actieve rol weggelegd voor de Kustwacht. Het overleg werd dan ook bijgewoond door de Commandant van de Zeemacht in het Caribisch Gebied, brigadegeneraal der mariniers Frank Boots. Hij is als directeur van de Kustwacht verantwoordelijk voor de veiligheid op zee en bescherming van de maritieme grenzen in de overzeese delen van het Koninkrijk. Na afloop van het overleg nodigde Boots gezaghebber Edison Rijna uit voor een verkenningsvlucht over het eiland met de helikopter die de Kustwacht inzet voor patrouilles en zoek- en reddingsoperaties.