Al het nieuws

Vergunning Sunset Beach splijtzwam binnen coalitie

Van onze correspondent
Kralendijk - De verhoudingen binnen de coalitie van Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) en Union Patriótiko Boneriano (UPB) zijn dusdanig verziekt dat het niet ondenkbaar is dat de twee gedeputeerden van de MPB het voor gezien houden.

BONcoalitie
De ruzie gaat over de bouw van het nieuwe appartementencomplex op Sunset Beach, tussen Eden Beach en Chogogo Dive & Beach Resort. Hoewel er nog geen vergunning is afgegeven voor de bouw van het vijfsterrencomplex, is de verkoop van de luxeappartementen al in mei 2021 gestart. Of daar een mondelinge toezegging vanuit de politiek aan ten grondslag ligt, is niet duidelijk. Naar nu blijkt wil eigenaar EuroParcs een gebouw van vijf verdiepingen neerzetten en dat is tegen de geldende bouwvoorschriften. Gedeputeerde James Kroon (UPB) is er voorstander van om dit toe te staan, maar Den Heyer en Thielman zijn faliekant tegen. Niet alleen omdat de bouwvoorschriften worden overschreden, maar ook omdat ze zich zorgen maken over zoveel mensen en verkeer op de relatief kleine ruimte van de drie resorts.
Tijdens de stemming over dit onderwerp in het BC waren er dus twee stemmen tegen het verlenen van een bouwvergunning en één voor. In principe zou de vergunning geweigerd worden, ware het niet dat ook gezaghebber Edison Rijna zijn stem heeft uitgebracht en vóór vergunningverlening stemde. Hierdoor ontstond er een patstelling en moet er binnen afzienbare tijd opnieuw gestemd worden. Wanneer de stemmen dan opnieuw staken, is die van de gezaghebber doorslaggevend.

Rijna: Stemmen niet ongewoon
Volgens mensen binnen de politiek is het hoogst ongewoon dat Rijna al in een eerste ronde zijn stem uitbrengt. Hij laat het Antilliaans Dagblad desgevraagd weten dat de feiten zoals ze in het artikel beschreven zijn kloppen, maar dat het niet zo uitzonderlijk is dat hij ook zijn stem uitbrengt. In een schrijven aan de eilandsraad zegt hij dat een gezaghebber zich inderdaad dient te onthouden van politieke oordelen, maar dat daar in dit geval ook geen sprake van is. ,,Leidend voor mijn standpunt is de advisering door de diensten. Mijn afweging in het dossier Sunset Beach kan derhalve niet worden uitgelegd als steun voor een politiek standpunt”, aldus Rijna. Hij spreekt de hoop uit dat de gedeputeerden bereid zijn zich in te spannen om alsnog een akkoord te bereiken.
Voor Thielman en Den Heyer lijkt het echter een principiële kwestie te zijn. Alles waar de MPB voor zegt te staan en wat al jaren breed wordt uitgemeten in de pers, wordt met voeten getreden en de geloofwaardigheid van beide politici zou in het geding komen wanneer ze instemmen met het verlenen van een bouwvergunning, zo vertellen ingewijden.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.