Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Op 1 januari 2022 telde Caribisch Nederland (CN) 27.726 inwoners. Dat zijn er 921 meer dan een jaar eerder. De toename komt grotendeels voor rekening van Bonaire en Sint Eustatius. Dit blijkt uit nieuwe bevolkingscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

F17 BES jongerenEr vestigden zich meer mensen op beide eilanden dan er vertrokken. Op Saba bleef het aantal inwoners nagenoeg gelijk. Ook Nederlandse toeristen hebben Bonaire ontdekt. Het is opvallend dat vooral jongeren tot 35 jaar vaker dan voorheen naar het eiland kwamen, zowel om zich te vestigen als voor een korte periode. Op 1 januari 2022 telde Bonaire 22.573 inwoners, een toename van 828 personen (vier procent) ten opzichte van een jaar eerder. Dit kwam vooral doordat er 729 meer mensen waren die zich op het eiland vestigden dan dat er vertrokken. Bovendien was er sprake van een geboorteoverschot van 93. De migratie vanuit Europees Nederland (EN) was met een positief saldo van 152 bijna honderd hoger dan in 2019. Vooral twintigers en migranten van begin dertig wisten het eiland vaker dan voorheen te vinden maar de meeste migranten kwamen vanuit Curaçao. Hun aantal is met 226 vergelijkbaar met 2019, maar zeventig lager dan in 2020. De instroom van migranten afkomstig uit de Dominicaanse Republiek, Venezuela, Haïti, Colombia en Peru was in 2021 substantieel hoger dan in 2020.
Ook Nederlandse toeristen wisten Bonaire voor één of meerdere overnachtingen te vinden en ook hierbij gaat het vaker dan voorheen om personen tot 35 jaar. Het aantal dat in 2021 maximaal zestig dagen op het eiland verbleef was in deze leeftijdsgroep hoger dan in 2019 terwijl er juist minder 45-plussers naar Bonaire kwamen voor een kort verblijf. Onder personen die twee tot zes maanden op het eiland verbleven, bevinden zich opvallend veel vijftien- tot twintigjarigen. Het CBS neemt aan dat het overwegend om studenten gaat die een tussenjaar hebben genomen. Dit aantal komt weliswaar overeen met 2019 maar is hoger dan in coronajaar 2020.
Op 1 januari 2022 telde Sint Eustatius 3.242 inwoners, een toename van honderd mensen (3 procent) ten opzichte van begin 2021. ,,Dit kwam vooral doordat meer mensen zich op het eiland vestigden dan dat er vertrokken. De natuurlijke aanwas was beperkt”, aldus het CBS. Uit China en Sint Maarten vestigden zich vijftig mensen meer dan er vertrokken. Europese Nederlanders vertrokken juist vaker dan dat ze naar het eiland toekwamen. Op 1 januari 2022 telde Saba 1.911 inwoners, zeven minder dan een jaar eerder. Er stierven meer mensen dan dat er kinderen werden geboren en er vestigden zich zeventien mensen meer dan er vertrokken. Het aantal migranten uit de Dominicaanse Republiek en Colombia nam per saldo toe met 33. De vestiging vanuit de Verenigde Staten en Canada daalde tussen 2019 en 2020 van 145 naar 66 personen en bleef in 2021 op dat niveau. Het aantal Canadezen en Amerikanen dat Saba verliet daalde van 131 in 2019 naar 62 in 2020 en nam in 2021 met 69 weer iets toe.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).