Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Nuttig en aangenaam, zo vat gezaghebber Edison Rijna het werkbezoek van een delegatie van de Eerste Kamer samen.

werkbezoek,,Het is goed elkaar in persoon te zien, te spreken en vooral naar elkaar te luisteren. Dan kun je toch wat dieper op zaken ingaan. Hoewel het bezoek vanwege het drukke reisschema kort was, ben ik ervan overtuigd dat het voor beide zijden informatief was”, aldus Rijna.
Na aankomst op Flamingo Airport stond er woensdag in het Courtyard by Mariott een lunch met het bestuurscollege (BC) op het programma. Daarna splitste de delegatie zich in twee groepen. De ene ging met burgers, ondernemers en ambtenaren in gesprek over de kwaliteit van de lokale overheid, zowel in bestuurlijke als uitvoerende zin. De andere groep had armoede als thema.
,,De openhartigheid waarmee standpunten naar voren zijn gebracht, werd door alle betrokkenen zeer gewaardeerd. Wij voelen ons niet altijd gehoord in Den Haag. Daarom zijn dit soort bezoeken nuttig want die bieden ons de kans aandacht te vragen voor problemen die in onze samenleving spelen en die we alleen kunnen oplossen met medewerking van en in dialoog met Den Haag”, aldus Rijna na afloop. Toch verliep het bezoek niet helemaal gladjes. De geplande vergadering met de commissie van de eilandsraad kon niet doorgaan omdat de coalitieleden van MPB en UPB zich hadden afgemeld. Volgens Clark Abraham (PDB) omdat de vergadering als openbaar was opgeroepen. Elvis Tin Asjoe (MPB) bevestigt dit maar komt vervolgens wel met een uitleg. ,,Meestal wordt er door de gezaghebber een bijeenkomst gepland met een delegatie en nu is door de voorzitter van de betreffende commissie, Clark Abraham, een openbare commissievergadering opgeroepen. Dat is anders dan normaal, maar daar konden we in eerste instantie mee leven”, aldus Tjin Asjoe. Totdat tijdens een bijeenkomst van de fractievoorzitters (het presidium) bleek dat er vooraf geen overleg was geweest, ook niet met de voorzitter van de Nederlandse delegatie. ,,Toen heeft het presidium besloten dat de vergadering moest worden gecanceld waarna de gezaghebber op zijn beurt een bijeenkomst kon plannen. Maar Abraham weigerde dit en toen hebben de aanwezige fractievoorzitters besloten om af te zeggen voor de vergadering.”
De delegatie begon het werkbezoek op 25 februari op Sint Maarten waarna zij Saba en Sint Eustatius bezocht om vervolgens door te reizen naar Bonaire. Gisterochtend vertrok de groep naar Curaçao. Het werkbezoek eindigt zaterdag op Aruba.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).