Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Bonaire Brandstof Terminals (BBT) zegt nooit van plan te zijn geweest nieuwe havenpieren in zee te bouwen voor de invoer van stookolie. Het bedrijf neemt dan ook met kracht afstand van de ‘suggesties’ die afgelopen donderdag in de uitzending van het onderzoeksprogramma Zembla zijn gewekt, zo laat het in een schriftelijke reactie weten.

BONreactieZembla (BNN/VARA) heeft op 17 februari aandacht besteed aan de bescherming van kwetsbare koraalriffen op Bonaire. In de uitzending is volgens BBT ten onrechte de suggestie gewekt dat het bedrijf van plan zou zijn (geweest) om nieuwe havenpieren in zee te bouwen voor de invoer van stookolie. Deze bouw, die schadelijk is voor het koraal, zou nodig zijn om de energievoorziening op het eiland op peil te houden. ,,BBT neemt met kracht afstand van de uitzending, waarin ook werd gesteld dat BBT geen duurzaamheidsopdracht heeft. Maar dat klopt niet. Deze opdracht staat expliciet in de oprichtingsakte op initiatief van de Tweede Kamer. Dit naar aanleiding van een aangenomen motie van D66”, aldus project-directeur Marcelino ‘Chonky’ de Lannoy. In een persbericht van de rijksoverheid van 21 april 2021 wordt melding gemaakt van de oprichting van BBT. Daarin staat inderdaad dat BBT ‘een actieve bijdrage zal leveren aan de ontwikkeling en voorziening van hernieuwbare energie op Bonaire’.
Volgens De Lannoy is de redactie van Zembla ruim voor de uitzending zowel schriftelijk als telefonisch hierover geïnformeerd, alsook over het feit dat er géén pier zal worden gebouwd in of nabij het Koning Willem-Alexander Natuurreservaat. Een belangrijke reden hiervoor is volgens hem dat BBT de komende jaren flink gaat investeren in wind- en zonne-energie op Bonaire in combinatie met energieopslag. Hierdoor zal de vraag naar fossiele brandstoffen afnemen. ,,Er ligt een concreet plan voor de verduurzaming van de energievoorziening klaar waarvoor BBT een startkapitaal van tien miljoen euro heeft ontvangen van het ministerie van Economische Zaken (EZK). Op de kapitaalmarkten wordt extra geld aangetrokken voor realisatie van het plan, waardoor het aandeel duurzame energievoorziening naar verwachting zal stijgen van ongeveer 25 procent nu naar 75 procent over een paar jaar”, zo benadrukt De Lannoy nog maar een keer.
In Den Haag wordt al sinds 2016 gekeken naar de mogelijkheid voor meer duurzame energie op Bonaire en WEB kwam in 2019 met een plan om het eiland bijna volledig duurzaam te maken. De geschatte kosten bedragen veertig miljoen dollar. Gezaghebber Edison Rijna zegt in Zembla dat het plan precies past in het Blue Destination-concept en hij vindt bemoeienis van BBT helemaal niet nodig. Maar nadat financieel directeur van WEB (Water- en Energiebedrijf Bonaire) Joanne Balentien-Nicastia het plan begin 2020 in Den Haag presenteerde bleef het stil. Er is niet op de latere subsidieaanvraag gereageerd en ook brieven over dit onderwerp zijn volgens haar niet beantwoord door EZK. Zelfs na de laatste ‘brandbrief’ in december 2021, waarin WEB aangeeft mogelijk te moeten gaan kiezen voor nog decennialang fossiele brandstof, blijft de brievenbus leeg. Kort daarna komt EZK met het bericht dat de veertig miljoen voor het plan van WEB er niet gaat komen maar dat BBT wel tien miljoen euro krijgt. Rijna zegt in Zembla dat de hele gang van zaken mogelijk te maken heeft met het feit dat Nederland Bonaire soms een ‘zeureiland’ vindt. ,, Ze kunnen zeggen dat Bonaire ‘wel een gemeente is, maar nu even niet’ terwijl ze er aan de andere kant mee ‘pochen’ dat het hún gemeente is, net hoe het uikomt”, aldus Rijna.