Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Tijdens de gesprekken die staatssecretaris Alexandra van Huffelen begin deze week voerde met de gedeputeerden, de gezaghebber en de leden van de eilandsraad zijn opnieuw zorgen geuit over de 40 procent van de mensen in armoede leven.

armoedeOok op de andere twee eilanden van Caribisch Nederland (CN) worstelen ze met dit probleem. Van Huffelen zegt er alles aan te willen doen om dit probleem aan te pakken.
Het sociaal minimum is het bedrag dat een persoon of gezin minimaal nodig heeft om van te leven. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt het bedrag vast, alleen is er voor CN niet gekozen voor een vastgesteld sociaal minimum, maar een ijkpunt dat veel lager ligt. Het minimumloon en de bedragen van de uitkeringen op de eilanden van CN zijn op 1 januari weliswaar met tien procent verhoogd, maar deze verhoging wordt bijna geheel teniet gedaan door de prijsstijgingen. Van Huffelen wil op de korte termijn kijken hoe ze de dertig miljoen aan beschikbare middelen kan verdelen, maar ze heeft ook het verlagen van de kosten van levensonderhoud, bijvoorbeeld door duurzame energie op haar lijstje staan. Toeval of niet, maar gisteren is door Bonaire Brandstof Terminals (BBT) bekendgemaakt dat er inderdaad stevig wordt ingezet op duurzame energie zodat ‘over een paar jaar 75 procent van de energie niet meer van fossiele brandstoffen komt. BBT is voor honderd procent eigendom van de Nederlandse staat.
Sint Eustatius en Saba worstelen, net als Bonaire, met het armoedeprobleem. Vooral verse groente en vruchten zijn relatief duur. Voor de lange termijn is volgens regeringscommissaris Alida Francis van Statia onder meer de duurzame ontwikkeling van landbouw belangrijk. ,,De import van goederen, zoals vlees en overige voedselproducten uit de Caribische regio, Zuid-Amerika of Noord-Amerika, is voor veel Statianen onbetaalbaar”, aldus Francis. Verder zal er zowel op Statia als op Saba gepraat worden over de hoogte van de zogeheten vrije uitkering. Dit is het geld wat gemeenten krijgen van Den Haag. Saba dringt al jaren aan op een verhoging, maar vond tot nu toe in Den Haag weinig gehoor. Gedeputeerde Bruce Zagers van Saba is volgens Caribisch Netwerk positief gestemd. ,,Door onze sterke financiële bedrijfsvoering en goede relatie met de ministeries hebben we hier op Saba door de jaren heen flinke stappen kunnen maken. Deze relatie is gebouwd op wederzijds respect en vertrouwen en we hopen dat dit met de nieuwe staatssecretaris zo zal blijven”, aldus Zagers.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.