Al het nieuws

‘Een professioneel plan met respect voor de belangen van Bonaire’

Van onze correspondent
Kralendijk - Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en Bonaire Properties nv gaan onderzoek doen naar de mogelijkheid de voormalige plantage Bolivia te ontwikkelen tot een landgoed waar ruimte is voor natuur, wonen en werken. Daartoe is door beide partijen een intentieovereenkomst (Letter of Intent, LOI) ondertekend.

bonintentieBonaire Properties, eigenaar van het gebied, zegt een klein deel te willen ontwikkelen ten behoeve van woningbouw, land- en tuinbouw en ecotoerisme. De resterende 90 procent van de natuur zal volgens het bedrijf waar nodig worden hersteld en onder professioneel beheer worden gebracht. De uitgangspunten van het plan passen volgens de overheid in het beleid van het openbaar lichaam. ,,Het is de wens van het bestuurscollege (BC) om welvaart en welzijn van de lokale bevolking te bevorderen door te zorgen voor voldoende werkgelegenheid, betaalbare huisvesting en meer lokale productie van groente en fruit”, zo is te lezen in een gisteren verstuurd persbericht. In het afgelopen jaar blijkt op ambtelijk niveau intensief overleg gevoerd te zijn tussen het OLB en Bonaire Properties, onder meer om in kaart te brengen aan welke wet- en regelgeving moet worden voldaan. Dat heeft geleid tot een stedenbouwkundige en landschappelijke visie die de komende maanden onder toezicht van een gezamenlijke stuurgroep verder wordt uitgewerkt. Verwacht wordt dat in de komende weken een presentatie aan de eilandsraad kan worden gegeven waarin een voorlopig ontwikkelingsplan wordt gepresenteerd. Daarna zal de informatie volgens de overheid aan een breder publiek worden verstrekt. ,,Nadat het ontwikkelingsplan, mede na de input vanuit de eilandsraad, zijn definitieve vorm heeft gekregen en de haalbaarheid is vastgesteld, zal met inachtneming van de voorgeschreven procedures formele besluitvorming ten aanzien van het bestemmingsplan worden voorbereid”, zo laat de overheid weten.
Gezaghebber Edison Rijna is positief over de samenwerking. ,,Uit de documentatie en de gesprekken is ons duidelijk geworden dat het project niet alleen zeer professioneel wordt aangepakt, maar dat men ook met respect omgaat met de belangen van Bonaire. Dat laatste is bepalend voor ons eindoordeel”, aldus Rijna. Volgens de directeur van Bonaire Properties, Mieke Breemhaar, wordt Bolivia al tientallen jaren verwaarloosd. ,,De natuur dreigt volledig verloren te gaan door grazende geiten en erosie. Door een klein deel te ontwikkelen, kan dit prachtige stukje Bonaire worden gered en dragen wij tegelijkertijd bij aan het oplossen van enkele urgente knelpunten zoals het tekort aan betaalbare woningen, een meer divers toeristisch aanbod, onderwijs en het verminderen van de afhankelijkheid van import van land- en tuinbouwproducten. Wij hebben er alle vertrouwen in samen met het OLB tot een afgewogen plan te komen”, aldus Breemhaar.
Ook gedeputeerden James Kroon, Hennyson Thielman en Nina den Heijer zeggen het initiatief toe te juichen. ,,Een verantwoorde ontwikkeling van Bolivia geeft de ruimte om de nu bestaande druk op Kralendijk beter te spreiden over Bonaire, Rincon te versterken en belangrijke natuurwaarden te behouden”, aldus Kroon. Volgens Thielman is er nu een plan met een goede balans tussen natuurbehoud en het bouwen van nieuwe woningen en Den Heijer benadrukt de aandacht voor bescherming van de natuur en economische ontwikkeling. ,,Er is een tekort aan betaalbare koop- en huurwoningen voor onze inwoners. Dit is gelukkig ook in het plan opgenomen. Verder is de toezegging gedaan dat bij de uitvoering van de bouw lokaal beschikbare arbeidskrachten voorrang krijgen”, aldus den Heijer.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).