Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Het Water Circles-team organiseerde onlangs een online infosessie voor jachteigenaren. Het doel van deze sessie was om informatie te geven over de missie van het team en de oplossingen die worden voorgesteld voor de afvalwaterzuivering op het eiland. Illegaal afvalwater lozen moet volgens het team snel tot het verleden behoren.

BONillegaalWater Circles is een samenwerking tussen het Wereld Natuur Fonds (WNF), Stichting Nationaal Park Bonaire (Stinapa), het Water- en Elektriciteitsbedrijf Bonaire (WEB), het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), Fundashon Mariadal en de Water Alliance. De partijen werken samen om alternatieve oplossingen te bieden voor de afvalwaterproblematiek op Bonaire. Tijdens de infosessie zijn de resultaten en aanbevelingen van het Mariene Afvalwater Onderzoek 2021, dat werd uitgevoerd door Gerard van Erp, gepresenteerd. Het Water Circles-team is van mening dat het illegaal lozen van afvalwater door jachteigenaren adequaat moet worden aangepakt door dit niet langer toe te staan en als alternatief een mobiele pompdienst aan te bieden. Het team sprak zijn teleurstelling uit over de formulering van de kernboodschap in het artikel van de Bonaire Reporter waarin staat dat het uitpompsysteem dat bij Harbour Village Marina is geplaatst, hét redmiddel is voor het behoud van riffen. ,,Dit is zwaar overdreven. Deze informatie portretteert de jachteigenaren als de grootste oorzaak van het afvalwaterprobleem op het eiland maar dat is niet zo”, aldus het team. De aanbevelingen die door het Water Circles-team worden gepresenteerd kunnen naar eigen zeggen onderdeel zijn van de oplossing voor het bredere afvalwaterbeheer op Bonaire. Het team richt zich op het vinden van oplossingen door afvalwater geschikt te maken voor hergebruik middels decentrale waterzuivering en gebruikmakend van innovatieve technologieën. Verder omvat het project het lokaal opleiden van technici door het aanbieden van een waterzuiveringsmodule tijdens hun mbo-studie. WEB werkt intussen samen met het OLB aan oplossingen om de capaciteit van de waterzuivering uit te breiden om zodoende extra afvalwater op te vangen. Het OLB heeft financiering aangevraagd voor de uitbreiding van de riolering en het ontwikkelen van een geïntegreerde visie voor afvalwaterbeheer. Stinapa heeft een voorstel voor een nieuw aanmeerbeleid ingediend bij het OLB dat momenteel wordt beoordeeld. De meeste vragen en zorgen van de jachteigenaren hadden betrekking op het voorgestelde nieuwe aanmeerbeleid. Het Water Circles-team zal online een uitgebreide presentatie delen met antwoorden op de veel gestelde vragen om de jachteigenaren extra informatie te geven.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).