Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Regionaal Opleidingscentrum (ROC) Mondriaan en Scholengemeenschap Bonaire ondertekenden op 3 december een samenwerkingsovereenkomst waarin ze afspreken nauw samen te werken om het beroepsonderwijs op Bonaire te versterken.

bonsamenwerkingDe ondertekening vormt de officiële start van de scholenband, nadat beide scholen al zo’n twee jaar expertise uitwisselden op het terrein van mbo ICT-onderwijs en de inhoudelijke begeleiding van mbo-stagiaires uit Bonaire bij Nederlandse bedrijven en instellingen. Het doel is om de samenwerking uit te bouwen in de richting van sectoren techniek, hospitality en zakelijke dienstverlening. ,,Deze scholenband is goed voor beide partijen. We inspireren en versterken elkaar met een gezamenlijke doelstelling: het versterken van het beroepsonderwijs en het opleiden van gekwalificeerd personeel in Haaglanden én op Bonaire”, aldus Harry de Bruijn, lid van het College van Bestuur van Mondriaan.
De school voor ICT van ROC Mondriaan heeft afgelopen jaar samen met mbo Bonaire gewerkt aan het opzetten van de ICT-opleiding IT Systems & Devices (voorheen systeembeheer) op het eiland. Een grote rol is weggelegd voor Cisco Networking Academie die investeert in de aanschaf van hard- en software en scholing.
Een groepje studenten van mbo Bonaire loopt al stage in Nederland en wordt begeleid door ROC Mondriaan. Ruvinia Gomez is student gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang, loopt op dit moment stage in Den Haag en zegt tevreden te zijn over de begeleiding. ,,Het is heel spannend om ver weg van huis te leren en te werken. Maar de begeleiding is goed en ik leer superveel”, aldus Gomez.
Unit-directeur mbo Bonaire, Liset de Keijzer, is er gerust op dat de samenwerking tot iets moois zal leiden. ,,Met de financiële steun kunnen we de studenten met een gerust hart overdragen aan deze professionele organisaties. De langdurige samenwerking die we nu met ROC Mondriaan aangaan, biedt ons een enorme kans het beroepsonderwijs op het eiland te versterken”, zo laat De Keijzer weten.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).