Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Eilandraadslid Daisy Coffie van Fractie Coffie zegt helemaal niet blij te zijn met de koers die het Bonairiaanse eilandbestuur is ingeslagen. Volgens haar loopt het inmiddels de spuigaten uit en is slecht bestuur aan de orde van de dag.

bonbestuurCoffie doet haar uitspraak naar aanleiding van het bericht van afgelopen maandag in deze krant dat het Bestuurscollege (BC) koste wat kost wil dat Chogogo Resort & Beach vandaag de deuren kan openen. Intussen hullen het BC en Stinapa zich nog steeds in stilzwijgen over de kwestie.
,,Als kers op de taart is het nu zo dat ons eilandbestuur de autoriteit van zijn eigen ambtenaren ondermijnt die door het eilandbestuur zelf zijn belast met de handhaving van en het toezicht op onze wet- en regelgeving”, aldus Coffie. ,,Het gaat om wetten en regels die door onszelf zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat wij een solide samenleving hebben, zodat Bonaire niet verandert in een bananenrepubliek waar de eerste de beste zomaar van alles kan doen en daar ongestraft mee weg kan komen, omdat ze onder bescherming staan van onze bestuurders met de gezaghebber aan het hoofd.” In het geval van Chogogo wordt volgens haar een gedoogbeleid toegepast nadat de gezaghebber en een gedeputeerde hiervoor opdracht hebben gegeven. ,,Heeft dit besluit een wettelijke basis? Als het wettelijk toegestaan is, op grond van welke wet is dat dan? Wordt het gedragen door het hele BC of is het weer een kwestie van egotripperij om het eilandbestuur niet om te laten vallen, waardoor deze flagrante schending wordt verdoezeld?” zo vraagt Coffie zich hardop af. ,,En het is nota bene de gezaghebber die een eed heeft afgelegd om ervoor te zorgen dat onze wetten nageleefd worden en belast is met het toezicht op het naleven van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.”
Deze houding wekt volgens Coffie zichtbare irritatie op in de gemeenschap, waardoor in alle sectoren klachten en krachtige geluiden van afkeuring gehoord worden. Volgens haar verliest de samenleving meer en meer het vertrouwen in het bestuur, omdat de bestuurders zelf voor chaos zorgen. ,,Er is geen respect voor elkaar. Het lijkt wel alsof degenen met kapitaal kunnen doen en laten wat ze willen. Onze mensen voelen zich gediscrimineerd en ervaren dagelijks dat ze vreemdelingen zijn op hun eigen eiland.” Ze ziet genoeg reden voor een openbare eilandsraadvergadering met een urgent karakter, zodat het BC tekst en uitleg komt geven over de manier van handelen. ,,Als volksvertegenwoordigers kunnen wij niet met de armen gekruist blijven zitten en toezien hoe dit debacle verder escaleert”, aldus Coffie.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.