Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - De hele zaterdagochtend stond er een lange rij wachtenden voor de priklocatie aan de Kaya Amsterdam. Onder hen veel tachtigplussers die een afspraak hadden gemaakt voor hun boosterprik, maar ook opvallend veel jongere mensen die, mogelijk in reactie op de oproep van gezaghebber Rijna, voor hun eerste of tweede prik kwamen. De indruk die werd gewekt was in ieder geval dat er op zo’n grote aanloop niet was gerekend.

F17 BON topdrukteZaterdag is op Bonaire gestart met het geven van de boosterprik aan de oudste groep inwoners. Het is niet mogelijk om deze prik zonder afspraak te halen bij Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas terwijl inwoners die de eerste of de tweede coronaprik nog niet hebben gehaald juist worden aangemoedigd wel zonder afspraak binnen te lopen. En daar ging het waarschijnlijk mis. Veel ouderen stonden of zaten op hun rollator lange tijd te wachten in de hete zon totdat ze de partytenten hadden bereikt waar enige schaduw was. Vervolgens stonden ze vanaf dat punt tot aan de ingang van de sporthal opnieuw in de zon. Soms werd er een stoel voor ze geregeld in de schaduw maar dit was lang niet altijd het geval. Een mevrouw die voor de tweede keer was langsgereden met haar negentigjarige man en zag dat de rij nog steeds niet korter was geworden vroeg vertwijfeld aan een medewerker wat ze nu moest doen. ,,Komt u vanmiddag maar terug, dan is het misschien wat rustiger”, was het antwoord.
Inwoners die voor hun eerste prik kwamen moesten onder de partytenten een formulier invullen maar dat werd, waarschijnlijk door de drukte, niet altijd aan hen verteld. Eenmaal aangekomen bij de verlossende ingang moesten deze mensen dan worden terugverwezen naar de inschrijftafel. Eenmaal binnen liep alles op rolletjes en werd iedereen uiterst vriendelijk en efficiënt geholpen. De vraag rijst of het verstandig is geweest om afspraken voor de boosterprik en vrije inloop op de dezelfde dag te zetten. De oudere mensen om wie het bij een booster gaat kunnen vaak niet lang staan, zeker niet in de hete zon en voor jongere mensen die alsnog besluiten om zich te laten prikken is de lange rij niet uitnodigend. Deze krant heeft het openbaar lichaam Bonaire om commentaar gevraagd maar hierop is niet gereageerd.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).