Al het nieuws

Stinapa weet niets van plannen en zegt zich kritisch op te zullen stellen

Van onze correspondent
Kralendijk - De officiële bekendmaking van de bouw van een huis in de beschermde bufferzone van Lac en de mogelijkheid om daar bezwaar tegen te maken zorgden afgelopen donderdag voor ophef op sociale media.

BONlacHet blijkt te gaan om in totaal zes kavels waarvan er al een is bebouwd, zo blijkt uit opgevraagde stukken. Volgens sommigen reacties kan het concept van Blue Destination zo weer uit het raam gegooid worden, anderen noemen het onbegrijpelijk dat dit in een beschermd Ramsar-gebied mogelijk is en de Stichting Natuurpark Bonaire (Stinapa) weet nergens van. Het noordelijk deel van Lac Bay bestaat uit een mangrovebos dat uniek wordt genoemd in de Caribische regio en al ruim 850 jaar bestaat. Het mangrovebos van Bonaire is beschermd natuurgebied, valt onder het Bonaire National Marine Park en is in 1980 aangewezen als Ramsar Wetland. Een Ramsar Wetland is een uniek drasland (wetland) met een rijke biodiversiteit dat valt onder de Ramsar Conventie. Dit is een internationaal verdrag dat wetlands beschermt die van groot internationaal belang zijn. Het gaat vooral om het belang van deze gebieden voor watervogels. Het verdrag beschermt deze wetlands vanwege hun belangrijke ecologische functie. Een wetland dat aan de conventie is voorgelegd, wordt ook wel een Ramsar-gebied genoemd en Stinapa is verantwoordelijk voor de bescherming van dit en nog drie van de in totaal vijf Ramsar-gebieden op het eiland.
In de stukken die bij de Directie Ruimte en Ontwikkeling (R&O) zijn in te zien staat dat het gaat om het verkavelingsplan Troca Suelto met zes percelen grond waarvan er al een is bebouwd. Wie vanaf Van den Tweel naar Sorobon rijdt komt de weg naar het terrein aan de rechterkant tegen. Volgens Wilma Nijland, die zich inzet voor het behoud van de natuur op Bonaire, gaat het om een verkavelingsplan van voor 2010. ,,Maar het perceel waar het nu over gaat is in 2020 gekocht en de kopers moeten geweten hebben dat het om een Ramsar-gebied gaat”, aldus Nijland. Stinapa laat bij monde van Judith Raming weten tot gisteren niet op de hoogte te zijn geweest van de bouwplannen. ,,Ik heb om de stukken gevraagd maar die konden me niet overhandigd worden”, aldus Raming. Volgens haar mag er in de bufferzone in principe niet gebouwd worden en ze zegt toe dat Stinapa er kritisch naar gaat kijken.
Op een van de percelen staat al langere tijd een houten huis op palen en bij het voorgenomen project wordt precies zo’n huis gebouwd waarbij ’zoveel mogelijk rekening zal worden gehouden met de bestaande vegetatie’. Het verkavelingsplan en de bouw van het eerste huis lijken bij niemand bekend, ook bij Stinapa niet. Toch hebben er in het verleden meerdere paalwoningen staan maar die zijn weer afgebroken, naar verluidt omdat er veel wordt ingebroken. De vraag die nu mogelijk moet worden beantwoord is wat uiteindelijk zwaarder weegt, een wijziging van het bestemmingsplan van voor 2010 of de status van beschermd wetland . Het plan voor het tweede huis ligt vijftien dagen ter inzage ligt bij R&O en het openbaar lichaam laat weten dat er bij alle bezwaren serieus naar de ingebrachte argumenten zal worden gekeken. Ook zijn de concept richtlijnen in te zien voor een nog uit te voeren milieueffectrapportage (MER).


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).