Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Het zijn vooral personen tussen de twintig en zestig jaar die van 18 tot en met 31 oktober 2021 met het coronavirus besmet zijn geraakt, zo heeft de afdeling Publieke Gezondheid (PG) bekend gemaakt. Mensen zijn in de tweede helft van oktober vooral thuis besmet geraakt en in mindere mate op het werk of via sociale contacten, terwijl in de periode daarvoor scholen een besmettingshaard vormden.

F00BONbesmettingenIn de week van 18 oktober waren er 53 nieuwe besmettingen en in de week van 25 oktober 47. Dat was de helft minder aan besmettingen dan in de week van 11 oktober 2021. De bron van besmettingen was in 70 procent van de gevallen bekend en het ging bijna altijd om bewoners van Bonaire. Het virus is vooral via lokale bewoners overgebracht en zelden via bezoekers.
Van de personen die in de tweede helft van oktober besmet raakten, was iets minder dan de helft volledig gevaccineerd. Gevaccineerde personen kunnen ook besmet raken met het virus maar wanneer dat gebeurt besmet deze persoon volgens PG 63 procent minder mensen dan een ongevaccineerde persoon die besmet is. Gevaccineerde personen zijn voor 95 procent beschermd tegen opname in het ziekenhuis en voor 97 procent tegen opname op de intensive care. Van de 27 coronapatiënten die in september en oktober 2021 in het ziekenhuis zijn opgenomen op Bonaire, was ruim driekwart niet gevaccineerd.
De afgelopen dagen is het aantal nieuwe besmettingen opnieuw toegenomen. Bij het bron- en contactonderzoek onderzoekt PG de nieuwe besmettingen. De komende dagen moet blijken waar deze plaatsvonden en of de stijging van de laatste tijd wel of niet doorzet. De overheid laat weten dat de verspreiding van het virus te stoppen is als iedereen zich aan de basismaatregelen houdt. ,,Houd 1.5 meter afstand van uw contacten zoals vrienden, familie en collega’s. Zorg dat de kamers bij u thuis of op het werk vaak worden gelucht. Heeft u klachten? Blijf thuis en bel 0800 0800 voor een coronatest. Ga na het testen meteen naar huis en wacht daar het testresultaat af. Als u positief test, houdt u zich aan de regels en tips die u van PG krijgt.”