Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Het bestuurscollege (BC) heeft staatssecretaris Blokhuis van VWS per brief verzocht om opschorting van het besluit van de Programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) het zorgcontract met Bonaire Laboratorium nv aan het einde van dit jaar te beëindigen.

bonbresZJCN wil volgens het BC de medische activiteiten inclusief een deel van het personeel van BonLab onderbrengen bij Fundashon Mariadal.
Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) is aandeelhouder van BonLab. ,,Na te zijn geïnformeerd over de opzegging van het zorgcontract heeft het BC zich beraden, niet alleen in de rol van aandeelhouder, maar ook als behartiger van het belang van de Bonairiaanse samenleving. Op basis van het gevraagde feitenrelaas is het Bestuurscollege tot de conclusie gekomen dat er ernstige bezwaren bestaan tegen de door ZJCN gevolgde procedure”, aldus het BC. ,,Het besluit is in strijd met het standpunt dat het Zorgverzekeringskantoor in 2018 aan de directie van BonLab kenbaar heeft gemaakt, maar ook is het gestoeld op een rapport waarvan de objectiviteit ter discussie staat.”
Het BC heeft tevens bezwaar tegen het feit dat BonLab slechts negen weken de tijd wordt gegund om gepaste maatregelen te nemen, waaronder het nakomen van werkgeversverplichtingen jegens de medewerkers. Het BC betreurt eveneens de wijze van communiceren door ZJCN waardoor er onnodig onrust is gecreëerd onder het personeel van BonLab en bij de bevolking. Curvin George, hoofd dienstverlening verzekerden van ZJCN, schetste vorige week in een interview met deze krant een ander beeld. ,,Dit is al in augustus 2021 besproken met de leiding van het bedrijf en de beslissing komt niet uit de lucht vallen gezien het feit dat er al jaren vanuit ZJCN gewezen wordt op het belang en efficiëntie van één lab voor Bonaire”, aldus George, die zei het vreemd te vinden dat de raad van commissarissen van BonLab intern blijkbaar niet op de hoogte was gebracht van het bewuste gesprek. Staatssecretaris Blokhuis is voorgesteld om gezamenlijk een oplossing te vinden die zowel aan de belangen van de Rijksoverheid als die van de Bonairiaanse gemeenschap tegemoet komt.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).