Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Vanaf maart 2022 mogen plastic draagtassen, rietjes, roerstaafjes en bestek niet meer verkocht noch verstrekt worden op Bonaire. Over 8 maanden geldt dit verbod ook voor styrofoam maaltijdverpakkingen. Bedrijven kunnen in de overgangsperiode hun voorraad wegwerpplastic opmaken.

bonplasticDe verordening waarin het verbod op wegwerpplastic staat is onlangs door gedeputeerde James Kroon gepresenteerd in de Eilandsraad. De Eilandsraad heeft ingestemd met de eilandsverordening om wegwerpplastic zes maanden na hun akkoord te verbieden. De lijst van verboden wegwerpplasticproducten zal langzaam worden uitgebreid. In de huidige fase gaat het om plastic draagtassen, rietjes, roerstaafjes, bestek en styrofoam maaltijdverpakkingen. De selectie van deze producten is gebaseerd op breed draagvlak onder geconsulteerde partijen zoals groothandels, supermarkten, restaurants, TCB, douane en Selibon. Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) zegt te streven naar een schoner Bonaire met minder zwerfafval voor een gezonde leefomgeving. Het OLB hoopt met dit verbod de hoeveelheid wegwerpplastic op Bonaire te verminderen. ,,De grote hoeveelheid wegwerpplastic in zee en op land neemt nog jaarlijks toe. Dit is schadelijk voor ons milieu. Een plasticvrij Bonaire is gezond voor de inwoners, cruciaal voor het milieu, aantrekkelijk voor het toerisme en daarmee goed voor de economie”, aldus het OLB.
Binnenkort start de voorlichtingscampagne waarin het OLB meer informatie zal delen met ondernemers en inwoners.