Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Minister Ingrid van Engelshoven van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de toezegging gedaan dat ze gaat helpen met de realisatie van een nieuwe bibliotheek.

bonministerGisteren, op de laatste dag van haar bezoek aan Bonaire, tekende ze daartoe een overeenkomst met gedeputeerde Nina den Heijer. Ook nodigde ze Den Heijer uit om aan te schuiven bij het Vierlandenoverleg waar de problematiek van Caribische jongeren die in Nederland gaan studeren op de agenda staat.
Van Engelshoven kwam afgelopen maandag aan op Bonaire waar haar een druk programma wachtte. Een groot deel van de eerste dag stond in het teken van het onderwijs. Ze bracht een bezoek aan de Brede School Papa Cornes en aan de IT Academy van het mbo. ,,Ik ben onder de indruk van wat er op het mbo bereikt is. Ik heb met de gedeputeerde afgesproken om te kijken hoe we in samenwerking met mbo-scholen in Nederland en in de regio het aanbod nog beter kunnen afstemmen op de behoefte van de arbeidsmarkt”, aldus Van Engelshoven tijdens de gisteren gehouden persconferentie. Ze zegt te hopen dat haar voorstel om een Papiamentstaligge mbo-opleiding te realiseren snel in de Tweede Kamer wordt aangenomen. Na haar bezoek aan het mbo kreeg ze een lunch geserveerd in restaurant Chez Nous van de SGB.
Den Heijer toonde zich tijdens de persconferentie verheugd dat ze met de delegatie van OCW mag aanschuiven bij het Vierlandenoverleg dat begin volgend jaar wordt gehouden. ,,OCW is een van de eerste ministeries die doet wat er is afgesproken en de delegatie aanvult met mensen van de eilanden”, aldus Den Heijer. Er wordt al jaren gepraat over de problemen waar studenten van Bonaire tegenaan lopen wanneer ze naar Nederland vertrekken. Er is ook al jaren in meer of mindere mate sprake van begeleiding door oud-studenten, maar dat blijkt niet genoeg te zijn. Vandaar dat er in het komende overleg gezamenlijk wordt gepraat over een oplossing.
De eigenlijke aanleiding dat de minister nu naar Bonaire kwam is de bibliotheek. Zowel op het eiland als in de Tweede Kamer wordt erop aangedrongen om deze op het niveau te brengen zoals dat in Europees Nederland gewoon is. ,,Ik heb een bezoek gebracht aan de huidige bibliotheek en er moet echt iets gebeuren.” Dinsdag ging ze op bezoek bij het oude fraterhuis dat op de nominatie staat om volledig te worden gerenoveerd door stichting Cocari II. De stichting zou het liefst zien de openbare bibliotheek in dit pand gevestigd gaat worden, maar wat dat betreft kwam er van de minister geen duidelijk antwoord. Ze wil eerst laten onderzoeken aan welke eisen de nieuwe bibliotheek moet voldoen. Ook op het culturele terrein moet volgens Van Engelshoven nog veel gebeuren. ,,Het is soms lastig voor de eilanden om een beroep te doen op de culturele fondsen in Nederland. Daarom gaat het Prins Bernardfonds hier een soort loketfunctie vervullen.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.