Al het nieuws

Nieuw team gaat wegenprojecten anders en versneld aan te pakken


Van onze correspondent
Kralendijk - De directie Ruimte en Ontwikkeling (R&O) van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) gaat meer aandacht geven aan voorlichting over waar de dienst mee bezig is.

bonreorganisatieTransparantie is volgens directeur Marlon ‘Roy’ Martina noodzakelijk omdat iedereen nu zijn eigen verhaal kan vertellen doordat niemand precies weet hoe het zit. Hij zegt in een interview met deze krant dat de professionaliteit binnen R&O verbeterd moet worden en dat er moet worden gereorganiseerd. ,,Ik begrijp dat dit weerstand kan oproepen maar ik wil veranderingen zien”, aldus Martina.
Wanneer Martina half oktober 2020 aantreedt als directeur ziet hij al snel dat R&O niet optimaal functioneert. ,,Er is een informele sfeer, er wordt vertrouwelijke informatie gelekt en veel zaken gebeuren ad hoc doordat men niet gewend is de kaders uit te zetten. Dit botst vaak met Nederland”, aldus Martina. Veel is ‘van horen zeggen’ en bijna nergens zijn onderliggende stukken van. Als voorbeeld noemt hij het feit dat er een onderzoek naar de gang van zaken rond de nieuwe rotonde moest worden ingesteld omdat er binnen het OLB niets terug te vinden is van de contractstukken.
Vorige week zijn de eerste bijeenkomsten in het kader van het reorganisatieplan gehouden. Eerst met de afdelingshoofden die samen met Martina R&O aansturen. Daarna zal het plan in de rest van de organisatie worden uitgerold. Wat hem zorgen baart is het feit dat weinig personeel er last van lijkt te hebben dat er door de bevolking veel geklaagd wordt over de dienst. ,,Of het nu gaat over de wegen of over het aanvragen van erfpachtgrond of vergunningen, er zijn maar weinig positieve geluiden te horen. We hebben te maken met een gebrek aan vertrouwen en gebrek aan informatie.” Hij merkt wel dat sommige mensen ongelukkig zijn met de positie die ze binnen de organisatie innemen. Ook daar moet volgens hem aandacht voor zijn tijdens de reorganisatie. Het feit dat de politiek, ondanks de invoering van de mandaatregeling, nog steeds invloed probeert uit te oefenen op bedrijfsvoering van de directies, zegt hij opmerkelijk te vinden.

In het in 2018 opgestelde originele meerjarenonderhoudsplan voor de renovatie van de wegen gaat het, tot zijn verbazing, alleen maar over waar asfalt vervangen moet worden. ,,Nergens gaat het over verkeersveiligheid, afwatering of snelheid-remmende factoren. Daarom heb ik een nieuw team samengesteld bestaande uit een aantal jonge en goed opgeleide ingenieurs dat samen met een ervaren projectleider en met steun van de ‘oude garde’ de projecten opnieuw bekijkt en zo nodig aanpast. De eerste projecten worden op dit moment uitgevoerd en de volgende zijn in de aanbestedingsfase. Wanneer het nu goed op gang komt kan de 18,5 miljoen dollar die hiervoor beschikbaar is wel eens eerder op zijn dan we dachten”, aldus Martina. Het wachten is volgens hem op groen licht, de zogenoemde verplichting, vanuit de afdeling Financiën. Pas wanneer dat er is kan het plan naar buiten worden gebracht.
Om het traject te versnellen wordt er door het team gekeken naar alternatieven voor asfalt zodat er meer projecten tegelijk kunnen worden aangepakt. ,,We hebben het dan over klinkers, beton of andere innovatieve materialen.” Daarnaast wordt er volgens hem rekening gehouden met infrastructurele projecten die op stapel staan maar waarover nog geen beslissing is genomen. ,,Als er wordt besloten om de containerhaven te bouwen op de plek bij Hato, zullen de aanvoer- en afvoerroutes moeten worden geconditioneerd en aangepast in verband met de te verwachten zwaardere wegbelasting. We moeten nu al rekening houden met deze mogelijkheid op het moment dat we bijvoorbeeld de Kaya Amsterdam gaan aanpakken.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).