Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Minister Cora van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zal woensdag 14 juli, tijdens haar werkbezoek aan Bonaire, het startsein geven voor de bouw van een sensorstation ten behoeve van het Galileo satellietnavigatiesysteem.

bonsensorGalileo is het niet-militaire wereldwijde satellietnavigatiesysteem (GNSS) dat gebouwd wordt door de Europese Unie (EU) in samenwerking met de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA. Twintig Galileo-sensorstations (GSS) worden via een wereldwijd netwerk verbonden met 2 grondstations, waar de verzamelde gegevens op juistheid gecontroleerd zullen worden en waar de tijd van elke satelliet met de klok in het controlecentrum vergeleken wordt. Een team van het Galileo-programma bracht vorig jaar onder begeleiding van het ministerie van IenW een bezoek aan Bonaire om de plek waar het station eventueel gebouwd zou gaan worden te bekijken. Het gaat om het WEB-terrein bij 1000 steps. Het eilandbestuur heeft zich bereid verklaard mee te werken aan de bouw van het sensorstation op voorwaarde dat het andere ontwikkelingen op het eiland niet hindert. Nu de Europese Commissie Bonaire heeft aangewezen als locatie zal het eiland ook van de voordelen kunnen profiteren. Zowel tijdens de bouwfase als daarna zal er werkgelegenheid worden gecreëerd op het eiland.