Al het nieuws

Knops heeft gemengde gevoelens na mogelijk laatste officiële bezoek aan Bonaire

Van onze correspondent
Kralendijk - Toen demissionair staatssecretaris Raymond Knops gisteren naar Aruba vertrok, zei hij terug te kijken op een ‘mooi’ bezoek aan het eiland Bonaire, waar hij naar eigen zeggen van is gaan houden.
tevredenDat hij terugkomt staat voor hem als een paal boven water, maar of dat opnieuw als bewindsman is of in een totaal andere hoedanigheid, kon hij niet zeggen. ,,Ik kijk terug op een periode waarin zeker dingen zijn verbeterd, maar ik ben iemand voor wie het niet vlug genoeg kan. Ik had dan ook gehoopt dat het sneller was gegaan”, aldus Knops.
Knops had, zoals gewoonlijk, een druk programma af te werken. Hij heeft in de twee dagen dat hij op Bonaire was veel gesprekken gevoerd, waarbij verschillende onderwerpen de revue zijn gepasseerd. Zijn ontmoeting met eindexamenkandidaten van Liseo Boneriano noemt hij bijzonder. ,,Ze gaan nu naar Nederland om daar te studeren en zullen daarbij tegen problemen aanlopen. Ik heb het met ze gehad over hun verwachtingen en zorgen hierover”, aldus Knops. Volgens hem geven veel studenten aan dat ze na hun studie willen terugkeren naar Bonaire om te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het eiland. Tijdens zijn bezoek aan Plenchi di Trabou ontmoette hij ‘een enthousiast team dat zich inzet om werk te vinden voor de mensen die hier wat meer moeite mee hebben’. ,,Het is mooi om te zien dat je dingen niet alleen hoeft te doen, maar dat het ook samen kan. Plenchi is een voorbeeld van wat er de afgelopen periode bereikt is doordat er is samengewerkt tussen het Openbaar Lichaam Bonaire en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).”
Tijdens de persconferentie van dinsdagmiddag werd naar zijn mening gevraagd over de rotonde die te klein is en maar niet af wordt gemaakt. ,,Ik ben daar wezen kijken en heb er met gedeputeerde Kroon kort over gesproken. Mogelijk kan er vanuit Nederland geholpen worden, maar dat moet besproken worden met verantwoordelijk minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat I&W) die volgende week naar het eiland komt. Ik heb Kroon wel aangegeven dat dit soort zaken voorkomen moeten worden”, aldus Knops die vervolgens een vraag over de brief van Unkobon over de traagheid waarmee de wegen worden opgeknapt eveneens doorschuift naar Van Nieuwenhuizen.
Dat het huidige kabinet moeilijke beslissingen over de armoede en het sociaal minimum uit de weg gaat en doorschuift naar een volgend kabinet spreekt hij tegen. ,,We hebben het in de afgelopen periode steeds over de mensen gehad en dit kabinet heeft wel degelijk stappen gezet. Maar het is niet aan het demissionair kabinet om nieuw beleid te maken.” Knops is het ermee eens dat het Bestuursakkoord niet snel genoeg wordt uitgevoerd maar tegelijkertijd ziet hij het als overwinning dat het akkoord getekend is. ,,Het was nodig om ons aan elkaar te verbinden en om dingen gedaan te krijgen.” Als voorbeeld hiervan noemt hij de coronacrisis waarin het gelukt is om voor Caribisch Nederland dezelfde steunpakketten vast te stellen als in Europees Nederland. Net als het College financieel toezicht (Cft) is hij kritisch over de voortgang van het financieel beheer. ,,Dit is cruciaal en daarom wordt er bijstand verleend vanuit Nederland. Ik ben blij dat er eindelijk een nieuwe eilandsecretaris is benoemd, maar je moet wel over voldoende ambtenaren beschikken en de politiek moet een helder beleid vaststellen.”