Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Kralendijk - De Koninklijke Marechaussee (KMar) en het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) hebben onlangs meerdere gezamenlijke controles uitgevoerd.

bonactieAfgelopen vrijdagmiddag is een actie preventief fouilleren gehouden op Flamingo International Airport, terwijl er bij de ingang de luchthaven gelijktijdig een verkeerscontrole gehouden werd. Later op de avond zijn er verkeerscontroles gehouden op de Kaya Korona en de Kaya C.E.B. Hellmund.
De marechaussee is voornemens regelmatiger acties te organiseren waarbij preventief wordt gefouilleerd, bij gelegenheid in samenwerking met diverse ketenpartners. Op basis van de Wapenwet BES hebben de KMar en het KPCN de bevoegdheid om op de luchthaven personen zonder verdenking aan hun kleding te onderzoeken en hun bagage te controleren op de aanwezigheid van wapens. Deze controle heeft als doel de veiligheid op en rond het terrein van de luchthaven te vergroten. Passagiers en andere aanwezige personen zijn tijdens de actie willekeurig geselecteerd en onderworpen aan een fouillering.
Bij de verkeerscontrole die plaatsvond bij de toegangsweg naar de luchthaven, controleerden beide partijen gezamenlijk onder andere of personen in het bezit waren van rij- en kentekenbewijs. In de avond werden onder leiding van het KPCN nog twee verkeerscontroles opgezet. Tijdens de acties is een kapmes aangetroffen en zijn kleine hoeveelheden marihuana in beslag genomen. Daarnaast zijn in totaal 37 verkeersovertreders bekeurd en is een illegale vreemdeling staande gehouden, die is overgedragen aan de afdeling vreemdelingentoezicht van KPCN.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).