Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft deze week de Week van het Caribisch Onderzoek georganiseerd.

bononderzoekEducatie en kennisoverdracht namen hierbij een belangrijke plek in en onderzoekers afkomstig uit de Caribische regio of zij die onderzoek doen náár deze regio gaven workshops aan middelbare scholieren.
Dat doen ze waar mogelijk fysiek op de school of anders online, op afstand. De workshops worden zowel op een aantal scholen in Nederland als op scholen op Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten aangeboden.
Want wat doet een wetenschapper eigenlijk iedere dag en waarom is onderzoek doen zo belangrijk? Waarom is ‘vertical farming’ een slimme oplossing voor de landbouw op de eilanden? Hoe kun jij jongeren betrekken bij archeologisch onderzoek op Saba en wat leert het ons? Jongeren worden geprikkeld vooral veel vragen te stellen aan de onderzoekers. Op deze manier worden zij betrokken bij het programma dat gericht is op kennisdelen en netwerkvorming.

Onderzoeker Stacey Mac Donald gaf afgelopen dinsdag een workshop aan een klas van 4 en 5 vwo van Liseo Boneriano. ,,Alles wat jullie leren aan kennis en vaardigheden nu op school, is ooit onderzocht door iemand als ik”, hield ze de leerlingen voor. De Caribische psychologe legde de leerlingen uit dat als je nieuwsgierig en kritisch bent, je er zeker voor kan kiezen wetenschapper te worden. Daarbij is van belang dat het beeld van een stoffige grijze oude man in een lab achterhaald is. De leerlingen reageerden enthousiast op de workshop. Ze zagen scholing en educatie als essentieel onderdeel ook voor de huidige politiek op het eiland. Josef Stuefer, beleidsmedewerker Caribisch Onderzoek-programma: ,,Deze serie workshops op middelbare scholen laat jongeren bewust worden van de waarde van wetenschap in de maatschappij.”
De Arubaanse Tibisay Sankantsing Neva, onderzoeker bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) is positief over de Research Week: ,,Ik hoop dat meer mensen zien dat de wetenschap geen ivoren toren hoeft te zijn. Ik wil laten zien dat er ook andere manieren zijn om wetenschappelijk onderzoek te doen en dat we dat grotendeels zelf kunnen invullen. Ik ben zelf nog op zoek naar hoe dat kan en ik hoop meer jongeren mee te nemen in mijn zoektocht.”