Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - De Nationale ombudsman vindt dat het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) op Bonaire onbehoorlijk heeft gehandeld tegenover een burger die een simpele fout had gemaakt in een declaratie voor medische kosten. De burger kreeg geen eerlijke kans om zijn fout te herstellen.
ombudsmanHet ZVK vergoedde geen nazorgkosten voor de verzekerde, die na twee operaties in dezelfde Europees-Nederlandse kliniek in oktober 2018 en mei 2019 klachten blijft houden. Hij ging daarom terug naar de specialist. De twee operaties werden wel vergoed. De verzekerde kreeg geen reactie na zijn laatste e-mail en ook is het niet gelukt om hierover met het ZVK in gesprek te gaan.
De reden dat het ZVK de kosten voor de nazorg niet vergoedde, is dat hier vooraf geen nieuwe aanvraag met een offerte voor is ingediend. De nazorg viel niet onder de aanvankelijk door ZVK afgegeven garantie voor de twee operaties. De huisarts heeft wel een nieuwe aanvraag gedaan, maar hierbij was geen offerte van de patiënt. Het ZVK beriep zich op regelgeving en beleid waar het zich aan heeft te houden. De verzekerde had geen offerte ingediend, omdat de arts nog niet wist wat er aan de hand was.
De Nationale ombudsman heeft de klacht getoetst op de vereiste van fair play. Bij deze klacht betekent dit dat het ZVK bij een onvolledige aanvraag de verzekerde eerst de kans moet geven om ontbrekende informatie aan te leveren. En pas daarna een beslissing mag nemen om de aanvraag af te wijzen.
De Nationale ombudsman vindt dat het ZVK deze burger geen kans heeft gegeven om de ontbrekende informatie alsnog aan te leveren. En ook had het ZVK de verzekerde moeten informeren over de mogelijkheid van bezwaar en beroep.
De verzekerde krijgt het bedrag van 217,90 euro alsnog vergoed nadat de minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), waar het ZVK onder valt, kennis heeft genomen van deze zaak. Hij geeft aan dat er sprake is van een onvoorziene situatie. Intussen is ZVK opgegaan in de organisatie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland. Daar maken ook Jeugdzorg en Gezinsvoogdij deel van uit.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.