Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - Kabinetsbeleid was niet de oorzaak van de ondergang van Bopec. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in haar antwoorden op vragen PvdA en D66.

bopecDe echte oorzaken zijn achterstallig onderhoud en de internationale sancties tegen het Venezolaanse moederbedrijf PdVSA, aldus Van Veldhoven. ,,Daardoor moest Bopec steeds meer opslagtanks buiten gebruik stellen en is in 2019 een verbod opgelegd voor het gebruik van beide steigers. De op 9 maart 2021 verleende surseance van betaling en het op 18 maart 2021 uitgesproken faillissement van Bopec zijn uiteindelijk veroorzaakt door een ernstig tekort aan liquide middelen en het daardoor niet meer betalen van het personeel en een reeks aan andere (preferente) schuldeisers en was geen gevolg van kabinetsbeleid.”
Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) heeft 250.000 dollar in twee tranches toegezegd om de ‘skeleton crew’ die bij Bopec doorwerkt te betalen. Dit geld wordt naar verwachting van de curator volledig terugbetaald. Het geld wordt door het OLB uit de post onvoorzien betaald en dat is niet strijdig met de wet, aldus de staatssecretaris, omdat het om noodzakelijke uitgaven gaat in het belang van de openbare orde en veiligheid. Of Bopec nog een doorstart kan maken wordt door de curator onderzocht.

Verder verwijst de demissionaire bewindsvrouw naar de curator die sinds het faillissement is uitgesproken verantwoordelijk is voor het beheer en de vereffening van de failliete boedel. Deze is ook ‘primair verantwoordelijk’ voor de samenstelling van de skeleton crew die de veiligheid moeten waarborgen terwijl het bedrijf in afgeslankte vorm doordraait. Hiervoor zijn 23 mensen geselecteerd, waarbij ook de vakbonden, de general manager en de Rijksoverheid waren betrokken.
Het akkoord over de eerste selectie moest worden geannuleerd, aldus Van Veldhoven, omdat verschillende medewerkers niet beschikbaar bleken te zijn. Daarna is een nieuwe lijst samengesteld met medewerkers die de vereiste ervaring hebben en beschikbaar zijn. Hiermee is de rechter-commissaris akkoord gegaan.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.