Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Selibon en Plenchi di Trabou werken sinds kort samen om werkplekken op te vullen in een pilotproject voor het verwerken van huisvuil.

bonwerkPlenchi di Trabou financiert vijf werkplekken bij Selibon voor mensen met een fysieke beperking. De werkzaamheden van dit project worden staand en zittend uitgevoerd en het werk bestaat onder andere uit het recyclen van (huis)vuil en het verwerken van vuil voor export en hergebruik.
Plenchi di Trabou is een centraal punt waar werkzoekenden en werkgevers terechtkunnen voor informatie en dienstverlening op het gebied van werk. Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) en het Rijk werken hierin samen. Arbeidsbemiddeling is een taak van het eiland en de verlening van onderstand en werkvergunningen is een taak van het Rijk. Het OLB en het Rijk willen binnen Plenchi di Trabou nauwer met elkaar samenwerken zodat werkzoekenden en werkgevers beter geholpen worden waardoor de sociaaleconomische situatie van Bonaire versterkt kan worden.

,,Op het moment dat Selibon het (huis)vuil ophaalt, wordt dit gescheiden en getransporteerd naar Lagun. Daar wordt het vuil in verschillende categorieën opgeslagen. Selibon wil nu een stapje verder gaan. In de toekomst zal een deel van dit vuil, zoals karton, plastic, glas, aluminium, andere metalen en elektronische apparaten, klaar worden gemaakt voor hergebruik op Bonaire of voor export. De vijf personen die bij Selibon zijn begonnen, helpen mee om dit doel te bereiken”, aldus Rudsel Leito, directeur van Selibon.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).