Al het nieuws

Koraalvernietiging door BBT moet worden voorkomen

Van onze correspondent
Den Haag - De Tweede Kamer wil dat het kabinet een routekaart opstelt voor Bonaire op weg naar een klimaatneutrale toekomst. Een motie van D66 hierover werd aangenomen na het debatje over de oprichting van Bonaire Brandstof Terminals (BBT). Nog vier andere moties werden aangenomen, waaruit naar voren komt dat de Kamer bescherming van het koraal vooropstelt, maar ook de energielevering op Bonaire wil garanderen.

vanraanHet debat werd dinsdag nog uitgesteld, omdat de antwoorden van minister Bas van ’t Wout van Economische Zaken en Klimaat (EZK) volgens Kamerlid Lammert van Raan (PvdD) te laat waren gekomen om nog goed bestudeerd te worden. Van Raan kon de door hem verfoeide oprichting van BBT niet voorkomen, maar boekte toch een succesje in zijn strijd tegen een ‘fossiele lock-in’ van tientallen jaren die volgens hem voor Bonaire dreigt. De meeste woordvoerders deelden zijn vrees daarvoor.
Er werden maar liefst negen moties ingediend, variërend van het voor lange tijd uitstellen van de oprichting van BBT tot het zonder meer steunen daarvan. Die laatste motie van de PVV werd aangenomen, omdat de Kamer niet wil dat ‘het licht uit gaat’ op Bonaire. BBT zal dus doorgaan. Een motie van D66 die vraagt om het waarborgen van natuurbescherming en koraalvernietiging bij de aan te leggen steiger voor BBT te voorkomen kreeg unanieme steun.
Er werden verder vier moties ingediend door de PvdD (mede namens BIJ1) en een door het CDA. Die laatste motie werd aangenomen en vraagt om in kaart te brengen wat de voor- en nadelen zijn van het gebruik van verschillende brandstoffen door de (vervuilende) scheepvaart rond Bonaire. Dat moet voor 1 oktober aan de Kamer worden gerapporteerd.
De minister ontraadde alle moties van de PvdD. Deels wegens de demissionaire status van het kabinet, dat geen nieuwe plannen kan ontwikkelen of daar geld voor kan reserveren. Van Raan had bijvoorbeeld gevraagd om een nieuw energiebeleid voor Bonaire in lijn met de klimaatdoelen van Parijs. Die motie werd weggestemd, maar Van Raan kreeg wel zijn motie aangenomen die expliciet vraagt om projecten die het koraal beschadigen geen doorgang te laten vinden. Naast BBT wordt in deze motie het plan voor een containerhaven genoemd als voorbeeld.

Een motie om eerst de milieueffectrapportage (mer) af te wachten voor BBT wordt opgericht wees Van ’t Wout om organisatorische redenen af. ,,Anders ontstaan er vanaf juni problemen”, verwees hij naar zijn stelling dat de tijdelijke noodvoorziening voor brandstofopslag niet kan worden verlengd als BBT niet wordt opgericht. Hij stelde Van Raan gerust dat er ‘geen schop in de grond gaat’ voor de mer er is.
De leveringszekerheid, en daarmee de gegarandeerde energieopwekking, bleek doorslaggevend voor de Kamer. De moties die daarvan uitgaan kregen de zegen van de minister en werden aangenomen. Hij is het met de Kamer eens dat de natuur, met het koraal voorop, moet worden beschermd. Ook is hij bereid de akte van oprichting van BBT aan te passen met meer ruimte voor hernieuwbare energie, ‘al is er niet gelijk een businesscase’. De motie daarover van D66 kreeg de steun van de Kamer.
Het opstellen van een routekaart voor Bonaire (en Saba en Sint Eustatius) sprak de minister nog het meeste aan. In deze motie verwees D66-woorvoerder Raoul Boucke naar het Nederlandse klimaatakkoord, dat niet geldig is voor Caribisch Nederland. Daarom wil hij de bijdrage van Bonaire in een routekaart naar een klimaatneutrale energievoorziening vastleggen. Daarbij moet ook gekeken worden naar energie uit de oceaan (Otec). ,,Het hoofddoel is dat het licht aan blijft”, aldus Boucke.
In het korte debat beklaagde Van Raan zich opnieuw over de antwoorden van Van ’t Wout, die hij ‘soms misleidend’ noemde. De minister spreekt zichzelf tegen als hij zegt dat BBT moet worden gebouwd volgens de ‘best beschikbare technieken’, want op een andere plek schrijft de minister dat die verplichting niet geldt voor Bonaire, aldus Van Raan. Hij is het verder principieel met de minister oneens over diens stelling dat het licht op Bonaire uitgaat als BBT niet wordt opgericht. De tijdelijke voorziening kan naar de mening van Van Raan best worden verlengd zonder BBT in het vooruitzicht. Maar de terminal zal binnenkort toch worden opgericht.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).