Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - De naleving van de avondklok is op Bonaire goed. Bovendien blijkt de maatregel een effectief middel tegen verspreiding van het coronavirus. Daarom krijgt gezaghebber Edison Rijna van het kabinet toestemming om de avondklok met maximaal twee weken te verlengen tot 11 mei. Als de omstandigheden het toelaten kan het einde eerder komen.

BON avondklokDat schrijft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. De avondklok zou op Bonaire op 28 april aflopen. De verlenging van de maatregelen is, ondanks de aanzienlijke daling in besmettingscijfers en de sociaal-maatschappelijke gevolgen, nodig omdat de druk op de zorg aanhoudend hoog is. Het blijft daarom voor nu bij de eerste voorzichtige versoepeling vorige week. Op 3 mei is er weer overleg over de maatregelen.

,,De avondklok blijkt, in samenhang met de overige maatregelen die Bonaire momenteel treft, effectief in het naar beneden brengen van het aantal besmettingen. Ondertussen schaalt Bonaire de vaccinatiecampagne op”, schrijft De Jonge. Uitgangspunt is dat eind april alle volwassenen die dat willen een eerste prik hebben gekregen.

Op Saba en Sint Eustatius gaan de versoepelingen sneller. Op Saba is 90 procent van de bevolking volledig ingeënt, op Sint Eustatius 40 procent. Bovendien zijn er al maanden geen actieve besmettingen meer op beide eilanden. Het inreisbeleid blijft strikt met een quarantaineplicht als voorwaarde. De verplichte sneltest wordt afgeschaft.

In de toelichting op de aanpassing van de ministeriële regeling voor Bonaire schrijft De Jonge uitgebreid over het verloop van de pandemie en de stand van zaken nu. Hij heeft daarbij ook aandacht voor de sociaal-maatschappelijke en economische gevolgen. Daarbij haalt hij bevindingen aan van de Dienst Publieke Gezondheid en het Openbaar Lichaam Bonaire.

,,De verschillen namen op diverse gebieden toe, zoals arbeid, inkomen, scholing, eenzaamheid en welbevinden. De impact van de coronacrisis versterkt bovendien kwetsbaarheden die er als samenleving daarvóór al waren gesignaleerd”, schrijft de minister. De rek begint eruit te raken bij jongeren en families die afhankelijk zijn van de toeristische sector.

De zorgen onder de bevolking nemen door de recente opleving van het virus toe en de saamhorigheid kalft af. Eenzaamheid onder ouderen neemt toe. Hoewel ook het draagvlak voor de maatregelen minder wordt, blijft dit op Bonaire groot. ,,De vaccinatiebereidheid en opvolging van maatregelen zijn hoog op dit moment, omdat mensen dit zien als mogelijkheid om spoedig van de lockdown af te kunnen.”

De Jonge schrijft dat de avondklok een effectieve maatregel is. Alles in overweging nemende, ook dat de vrijheid van mensen erdoor wordt beperkt, is er geen andere keus dan een verlenging van de maatregelen en de avondklok. In Europees Nederland doet de gedragsunit van het RIVM onderzoek naar de naleving, die daar 92 procent is. Op Bonaire gebeurt dat niet. Toch is de conclusie dat door de sociale controle en strenge handhaving op de avondklok op Bonaire ervoor zorgen dat de naleving ‘minstens zo hoog is’ als in Nederland.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).