Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Na een fout bij het lossen van brandstof op 13 april heeft Curoil naar eigen zeggen adequaat gereageerd om de brandstofvoorziening voor Bonaire te garanderen.

bonbrandstrofOm na te gaan wanneer en waar het is misgegaan is het bedrijf een intern onderzoek begonnen. Curoil zegt in een gisteren uitgebrachte reactie niet te zullen nalaten stappen te ondernemen indien dit nodig blijkt te zijn.
Op 13 april ging er tijdens het lossen van brandstof iets mis met als gevolg dat er brandstof in de verkeerde opslagtank terecht is gekomen. Curoil heeft meteen de gezaghebber, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Rijkswaterstaat (RWS) en de brandweer op de hoogte gebracht van het voorval. Verder is het proces van lossen stopgezet waarna er materiaal is ingezet om de tank leeg te maken. Tegelijkertijd is er contact opgenomen met Curaçao om nieuwe brandstof naar Bonaire te laten komen. Volgens Curoil is de elektriciteitsvoorziening op Bonaire geen moment in gevaar geweest.
Gezaghebber Edison Rijna liet vrijdag weten dat hij snel geïnformeerd wil worden over de resultaten van het onderzoek naar het incident. Rijna is verantwoordelijk is voor veiligheid en openbare orde en wil uitgezocht hebben of er door betrokkenen correct is gehandeld om te voorkomen dat er risico’s voor werknemers, omwonenden en het milieu zouden ontstaan. Aangezien de halfjaarlijkse inspectie door de ILT, RWS en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) toevallig gepland stond van 14 tot en met 16 april, wordt het incident door dit inspectieteam onderzocht.

,,Dit keer is het relatief goed afgelopen, maar het onderstreept wel hoe kwetsbaar onze brandstofvoorziening is zolang wij afhankelijk zijn van noodvoorzieningen. Door snel handelen is erger voorkomen, is de productie van elektriciteit niet in direct gevaar gekomen en zijn de tankstations niet zonder voorraad komen te zitten. Vooral uit oogpunt van veiligheid bewijst dit voorval dat het gebruikmaken van de huidige noodvoorzieningen niet langer mag duren dan strikt noodzakelijk”, aldus Rijna in zijn reactie.
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het openbaar lichaam Bonaire werken aan een structurele oplossing. De op te richten staatsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals bv zal twee nieuwe opslaglocaties bouwen die aan de hoogste veiligheidseisen voldoen.

1