Al het nieuws

Quarantaine op centrale locatie mogelijk

Van onze correspondent
Den Haag - Gezaghebber Edison Rijna heeft namens het Bestuurscollege (BC) al op 10 maart ingestemd met de invoering van een verplichte quarantaine voor binnenkomende reizigers.
Dat blijkt uit de documenten die minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid vrijdag samen met het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

BonaireHet wetsvoorstel werd op 8 maart aan het BC voorgelegd en al twee dagen later werd er positief op gereageerd. In het wetsvoorstel is opgenomen dat Bonaire, Saba en Sint Eustatius kunnen afwijken van de Europees-Nederlandse regels, omdat de situatie op de eilanden - en ook per eiland - kunnen verschillen. Als de behandeling in de Tweede en Eerste Kamer vlot verloopt wordt de mogelijkheid tot een quarantaineplicht waarschijnlijk op 15 mei van kracht.

Uit de reactie van het BC blijkt ook dat Bonaire goed beseft dat reizigers op dit moment niet verplicht kunnen worden om in quarantaine te gaan, ook al wordt dat wel zo gecommuniceerd. Deze krant schreef daar vorige week over. ,,Het wetsvoorstel (…) houdt in dat het tot dusver met succes gevoerde quarantainebeleid in de vorm van 'zachte drang', zoals een dringend advies, gecombineerd met individuele gesprekken (…) kan worden voortgezet.”

In tegenstelling tot Europees Nederland krijgt Bonaire wel de mogelijkheid om reizigers voor de quarantaine in een centrale locatie onder te brengen, zoals in de praktijk al is gebeurd. ,,Er moet dan worden gedacht aan mensen die al hebben aangegeven niet in quarantaine te willen of zullen gaan. Als dit meerdere mensen betreft, is hun quarantaine beter te controleren als deze op een centrale locatie verblijven”, aldus het BC.

In de Memorie van Toelichting bij het ingediende wetsvoorstel maakt minister De Jonge duidelijk dat invoering van de quarantaineplicht in Nederland niet automatisch geldig is voor Caribisch Nederland. Dat wordt bij ministeriële regeling bepaald. ,,Differentiatie is dus in meerdere opzichten mogelijk. Besluitvorming in dit verband zal geschieden na overleg met de gezaghebber.”

Een van de redenen om af te wijken kan de epidemiologische situatie zijn, die op de eilanden anders is dan in Nederland. Daarnaast is de vaccinatiegraad mogelijk een reden om van de plicht af te zien: ,,Op de eilanden zal de vaccinatie van de bevolking eerder zijn voltooid dan in Europees Nederland.” Verder noemt de minister de grotere sociale controle op de kleinschalige eilanden, waardoor het gemakkelijker is om met zachte drang en gesprekken mensen te bewegen tot een vrijwillige quarantaine.

Bonaire en de andere eilanden krijgen de mogelijkheid om, bovenop de uitzonderingen die in Europees Nederland gelden, mensen vrij te stellen van de quarantaineplicht. Gedacht moet worden aan bijvoorbeeld mensen die moeten reizen in verband met het ontbreken van essentiële (geneeskundige) voorzieningen.

Foto: Dick Drayer/NOS